Efekty działań Straży Granicznej w naszym regionie
access_time 2008-12-18 13:05:42
Za kilka dni (20/21 grudnia) minie pierwsza rocznica wstąpienia Polski i kilku innych krajów do strefy Schengen. Jak to wpłynęło na działalność straży granicznej? Czy wzrósł przemyt na granicach? Jaka jest skuteczność kontroli celnych?

Mjr SG dr Marek Jarosiński z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu: Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wejście Polski do strefy Schengen spowodowało korzystne zmiany w naszej działalności, bo odstąpienie od kontroli ruchu osobowego w przejściach granicznych pozwoliło nam skierować funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy dawniej obsługiwali przejścia graniczne, do bardziej efektywnej służby granicznej. Nie musimy już teraz kontrolować ruchu osobowego w przejściach granicznych, żeby zatrzymywać poszukiwane osoby lub pojazdy zarejestrowane w europejskiej bazie informacyjnej SIS jako zaginione lub kradzione, bo obecnie wykonujemy te kontrole doraźnie, wyrywkowo, ale w miejscach, w których zakładamy największe prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznych działań. Przeprowadzane obecnie przez naszych strażników granicznych systematyczne kontrole na drogach dojazdowych do granicy i w różnych miastach i miejscowościach regionu, często dosyć odległych od granicy, ujawniają podobną lub być może nawet większą ilość wykroczeń i przestępstw niż poprzednio.

Przesunięte zostały działania z granicy w głąb kraju, bo przedtem osoby podejmujące proceder organizowania nielegalnej imigracji lub wprowadzania na teren Polski wyrobów ze sfałszowanymi znakami towarowymi oraz sprawcy przewożenia i rozprowadzania papierosów i alkoholu z przemytu były kontrolowane przez Straż częściej w rejonach przygranicznych, a obecnie ujawniane są tego rodzaju przestępstwa często dość daleko od granicy, w głębi Polski. W ostatnim czasie zauważamy w Straży Granicznej nową tendencję: ze względu na nasze systematyczne kontrole, te osoby podejmujące próby prowadzenia przestępczości granicznej starają się omijać je i tworzyć nowe kanały przerzutu tych towarów szlakami drogowymi wzdłuż granicy, ale w oddaleniu od niej lub pociągami, też dalej od granicy, bo mają nadzieję, ze Straż Graniczna i celnicy nie sięgają tam swoją działalnością. Dlatego my także przesuwamy naszą działalność w głąb kraju.

Z tych właśnie powodów rozwinięte zostały ostatnio placówki w Krakowie - Balicach, która zajmuje się teraz już nie tylko lotniczym przejściem granicznym, ale także ochroną szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuż granicy i przecinających granicę polsko-słowacką, choć w oddaleniu od granicy. Uruchomiona została w tym roku nowa placówka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie, także w większej odległości od granicy.

Prowadzone są również regularne kontrole na szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych na Podkarpaciu, w Małopolsce i w powiecie żywieckim, czyli na całym pograniczu polsko-słowackim, bo taki jest zasięg działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Na terenie powiatu żywieckiego występują częste przypadki pokątnego rozprowadzania w sprzedaży obwoźnej głównie elektronarzędzi i kosmetyków ze sfałszowanymi znakami towarowymi, a w Małopolsce i na Podkarpaciu ujawniamy głównie przypadki przemytu papierosów i alkoholu z ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej.

Strażnicy graniczni wraz z policją i Urzędem Celnym przeprowadzają kontrole na drogach i na szlakach kolejowych, prowadzących z Podkarpacia na Śląsk i dalej, w stronę granicy zachodniej. Zatrzymuje się w trakcie tych kontroli na trasie z Przemyśla do Krakowa przemyt papierosów i alkoholu z Ukrainy i skutecznie przeciwdziała się nielegalnej imigracji do Polski - również dzięki systematycznym kontrolom legalności pobytu cudzoziemców na terenie działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej tych cudzoziemców, którzy naruszają przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Na Podkarpaciu często organizowana jest nielegalna imigracja, głównie z terenu Ukrainy oraz z rejonu styku granic Polski, Ukrainy i Słowacji, gdzie od czasu do czasu podejmowane są próby przeprowadzania na terytorium Polski lub Słowacji nielegalnych imigrantów z Pakistanu i Indii. Jednak ostatnio te próby podejmowane są rzadko, bo Straż Graniczna działa z bardzo dużą skutecznością, co ma znaczenie prewencyjne.


Info: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komentarze...