Razem dla niepełnosprawnych
access_time 2008-09-26 09:07:01
Niepełnosprawni w Tarnowie będą mieć jeszcze lepszą opiekę. Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” i Stowarzyszenie Wolontariat „Dom Serca” zawarły porozumienie o współpracy. Zakłada ono przeszkolenie wolontariuszy i zapewnienie im profesjonalnej opieki, która w konsekwencji przyniesie wymierne efekty w postaci czynnego zaangażowania w prace placówek prowadzonych przez „Ich Lepsze Jutro” – Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II i Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej.

Stowarzyszenie Wolontariat „Dom Serca” w Tarnowie opracuje dla Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” specjalne programy wolontarystyczne. - Pozwoli to jak najlepiej wykorzystać możliwości wolontariuszy w placówkach Stowarzyszenia – deklaruje Marta Stachura, prezes Stowarzyszenia Wolontariat „Dom Serca”. Z kolei Krzysztof Drwal, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” cieszy się, że pomoc Wolontariatu będzie jeszcze skuteczniejsza. – Z wolontariuszami współpracowaliśmy od początku istnienia naszych placówek. Teraz ta współpraca będzie sformalizowana i w szerszym zakresie – mówi Krzysztof Drwal. - Jesteśmy dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i samotnych. W miarę możliwości odpowiadamy na każde wezwanie i staramy się docierać tam, gdzie potrzebny jest drugi człowiek – dodaje Marta Stachura. Wśród wolontariuszy są osoby w różnym wieku, o różnych zawodach i specjalnościach, pochodzące z Tarnowa lub czasowo mieszkające w Tarnowie.

Wolontariusze do bezpośredniej pracy z potrzebującymi są przygotowywani przez szkolenia, warsztaty i formację. - Dzięki niej wolontariusze mają możliwość wzrostu duchowego, a podejmowana posługa ma głębszy wymiar – ocenia Marta Stachura. Wolontariat „Dom Serca" w Tarnowie jest wspólnotą osób, które bezinteresownie, systematycznie i bezpośrednio pomagają drugiemu człowiekowi, będącemu w potrzebie. Każdy poświęca co najmniej 2 godziny tygodniowo. Stowarzyszenie wyrosło ze Wspólnoty Wolontariatu „Dom Serca”, która powstała 2002 r. i wypracowała własne metody działania, aby jak najlepiej służyć drugiemu człowiekowi. Ten czas pozwolił dojrzeć do etapu, w którym pojawiła się potrzeba powołania formalnej struktury, porządkującej działalność Wspólnoty i pomocnej w podejmowaniu nowych inicjatyw.

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro” jest organizacją pożytku publicznego. Powstało w 2005 r., by otoczyć opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi i wadami układu ruchu oraz ich rodziny i opiekunów. W 2006 r. Stowarzyszenie uruchomiło w Tarnowie Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla 36 dorosłych osób upośledzonych umysłowo. Drugą placówką jest Aktywna Świetlica Terapeutyczna dla 40 dzieci z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, epilepsją i innymi schorzeniami. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A