"24 godziny życia w depresji" - Konkurs!
access_time 2009-01-13 11:55:23
8 stycznia rozpoczął się ogólnopolski konkurs na etiudę filmową lub komiks, organizowany w ramach kampanii "Forum Przeciw Depresji". Konkurs, kierowany jest do wszystkich miłośników X Muzy i artystycznej kreski, którzy podejmą wyzwanie i w swoich pracach przedstawią własne pomysły związane z problematyką depresji. Prace nadsyłać można do 10 lutego.

Zły nastrój, wypalenie, niska samoocena, wyobcowanie, myśli samobójcze - diagnoza: depresja. Ta mroczna choroba jest, wg Światowej Organizacji Zdrowia, czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie! Przybiera ona przeróżne postaci. Zwykle rozwija się wolno i niepostrzeżenie. Na depresję cierpią nie tylko osoby dotknięte tą chorobą, lecz również ich bliscy: rodzina, przyjaciele, znajomi. Dlatego bardzo istotne jest by depresja nie była tematem tabu - by mówić o niej szeroko, a tym samym łamać barierę wstydu, która niejednokrotnie jest przyczyną niemożliwości zdiagnozowania choroby.

Stąd pomysł na zorganizowanie konkursu, którego celem jest wzmocnienie przekonania, że depresję należy leczyć, ponieważ jest chorobą uleczalną oraz podkreślenie, że skuteczna terapia, otwarta postawa wobec chorych i pewność, że depresję można pokonać, dają rzeczywistą szansę powrotu do zdrowia i aktywnego życia.

"24 GODZINY ŻYCIA W DEPRESJI" - Jak pokazać 24 godziny życia w depresji, która dezorganizuje życie człowieka i zaburza jego naturalny rytm - depresji, która zmienia percepcję widzenia świata i wprowadza chaos w każdą godzinę naszego życia? Na prace czekamy do 10 lutego.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane projekty wykonane w formie obrazu (etiuda filmowa w formie fabuły, animacji itp.) lub komiksu. W przypadku drugiej kategorii jedynym wymogiem technicznym jest możliwość przeniesienia projektu na papier i zapisania go w formacie wektorowym (Format strony komiksu to 40 cm w poziomie i 60 cm w pionie, 300dpi [wybrane prace będą drukowane na potrzeby wystawy]. Jeśli komiks będzie miał więcej niż jedną stronę, należy w nazwie pliku podać numer dpowiadający kolejności (np. "strona_1", "strona_2" itp.).

Zgłoszone projekty będą oceniane przez Jury, w skład, którego wejdą: przedstawiciele firmy Servier Polska i Fundacji ITAKA oraz Mateusz Subieta - laureat m.in. Złotego Lwa w Cannes oraz zdobywca francuskiej nagrody Nisi Masa za scenariusz do filmu krótkometrażowego, pracownik Platige Image (czołowe i wielokrotnie nagradzane studio postprodukcyjne w Polsce) obecnie przygotowujący swój debiut reżyserski. Wśród najlepszych projektów Jury przyzna nagrody: dwie nagrody główne w każdej z kategorii - kamera (kategoria etiuda filmowa) o wartości 2.000 PLN, laptop (kategoria komiks) o wartości 2.000 PLN oraz 6 wyróżnień (po 3 w każdej z kategorii) - programy graficzne o wartości 500 PLN każdy. Jury może dokonać innego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 18 lutego 2009 roku w Warszawie. Prace należy przysyłać na adres Biura Konkursu, do dnia 10 lutego 2009 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki do Biura Konkursu).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Konkursowym: PRIMUM Public Relations, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 22/690-67-50, mail konkurs.depresja@primum.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A