Samorząd wnioskuje o powodziową dotację - ponad 1,5 mln złotych strat
access_time 2009-07-10 17:49:37
Gmina Miasta Tarnowa zwróciła się do Wojewody Małopolskiego o przyznanie dotacji celowej w kwocie 545 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego. Trafią one do poszkodowanych rodzin, które ucierpiały w wyniku ostatnich ulewnych deszczów w Tarnowie.

Z analiz wynika, że poszkodowanych w wyniku powodzi zostało około dwustu rodzin, którym zalane zostały domy, mieszkania wraz ze sprzętem (m.in. urządzenia gospodarstwa domowego, meble, podłogi, wykładziny, odzież, pościel). W związku z koniecznością udzielenia im pomocy, niezwłocznie przystąpiono do szacowania strat oraz wypłacania zasiłków z budżetu Gminy.

Na podstawie sporządzonych protokołów przez powołaną w tym celu komisję stwierdzono, że straty związane z odtworzeniem substancji mieszkaniowej wraz z zakupem niezbędnych artykułów wyposażenia mieszkań, wynoszą ponad 1,5 mln złotych.

W przeważającej liczbie przypadków, oszacowane straty znacznie przewyższają deklarowaną przez budżet państwa kwotę przeznaczoną na pomoc dla jednej rodziny.

Zasiłki celowe wypłacane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym – zgodnie z zapisami odpowiedniej ustawy oraz z uwzględnieniem zasad ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A