Konkurs fotograficzny „FOTO – NATURA 2000”
access_time 2009-07-13 14:26:32
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, ogłasza konkurs fotograficzny „FOTO - NATURA 2000”, pod patronatem Regionalnego Konserwatora Przyrody w Krakowie. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Oddział w Starym Sączu, Tarnowskim Centrum Kultury oraz Nadleśnictwami: Gromnik, Piwniczna, Nawojowa i Stary Sącz.

Konkurs poświęcony jest tematyce przyrodniczej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, która stanowi podstawę ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych. Najcenniejsze przyrodniczo tereny znajdujące się we wschodniej części województwa małopolskiego, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000, stały się tematem konkursu fotograficznego FOTO-NATURA 2000.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko fotografią. Zdjęcia konkursowe mają być wykonane na terenie Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000, znajdujących się na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać do dnia 1 października 2009 roku, do siedziby Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie - Oddział w Tarnowie, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Tarnowskim Centrum Kultury w dniu 9 października 2009 roku.

- Pobierz Regulamin konkursu
- Pobierz Załącznik nr 1 do regulaminu


Info: Tarnowskie Centrum Kultury

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A