START-up Parasol - zakończenie rekrutacji do I edycji projektu
access_time 2009-11-03 13:54:28
Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnowie (Lider Projektu) wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Partner) zakończyła rekrutację do I edycji projektu, którego celem jest wsparcie osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą z terenu miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego oraz brzeskiego.

Łącznie formularze zgłoszeniowe złożyło 108 osób, z czego po II-stopniowej procedurze rekrutacji, zostało wybranych 30 osób, którzy wezmą udział w projekcie.

Zakwalifikowane osoby skorzystają z:
- szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- wsparcia finansowego w maksymalnej kwocie 40 000 PLN (20 000 w przypadku otworzenia spółdzielni, spółdzielni socjalnej),
- wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej .

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.e-parasol.pl

Osobom zakwalifikowanym gratulujemy, a tym którym się nie udało zapraszamy do II edycji na przełomie grudnia 2009/stycznia 2010.


Info: Biuro Projektu - START-up Parasol

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A