Tarnowski nauczyciel
access_time 2009-10-12 16:36:17
Już 14 października będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela. Urząd Miasta jak co roku podaje statystyki związane z zawodem pedagoga. Ile nauczycieli pracuje w Tarnowie, ile uczniów uczy się w tarnowskich szkołach oraz jakim budżetem "edukacyjnym" dysponuje miasto?

Tarnowski pedagog to zwykle kobieta (aż 77% przedstawicielek tego zawodu stanowią panie, panów jest 23%), z szesnastoletnim stażem pracy. Ponadto statystyczny nauczyciel ma tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W roku szkolnym 2009/2010 zatrudnionych jest 2960 nauczycieli, w tym w niepełnym wymiarze godzin 649 nauczycieli. Liczba nauczycieli stanowi 2740 etatów przeliczeniowych.

W Tarnowie pracy w zawodzie nauczyciel poszukuje ponad 100 osób. W e-banku (baza danych osób szukających pracy jako nauczyciel zamieszczona w EduNet i dostępna dla dyrektorów szkół i samych zainteresowanych) znajduje się 677 osób. Z uprawnienia przejścia na emeryturę z racji 30 lat pracy mogą skorzystać 262 osoby.

W tarnowskich szkołach uczy się 22743 uczniów, natomiast do przedszkoli uczęszcza 3285 dzieci. Spadek liczby uczniów w szkołach Tarnowa wyniósł w roku szkolnym 2009/10 w stosunku do roku szkolnego 2008/09 - 735 uczniów (spadek mniejszy niż zakładano z danych demograficznych, w związku ze znakomitym naborem do szkół ponadgimnazjalnych uczniów spoza Tarnowa na poziomie 70% wszystkich przyjętych do tarnowskich szkół).

W ciągu bez mała 3 letniej kadencji nagrody Prezydenta Miasta Tarnowa za szczególne zasługi dla tarnowskiej oświaty otrzymało 162 nauczycieli. Prezydent rekomendował ponadto osobiście bądź za pośrednictwem pionu edukacji ponad 100 osób: dyrektorów i nauczycieli do nagród ministra edukacji, kuratora oświaty czy odznaczeń np. medal KEN.

Liczba etatów AiO w tarnowskich placówkach oświatowych wynosi 1057.

Gmina Miasta Tarnowa na oświatę w 2009 r. po stronie wydatków zaplanowała kwotę blisko 215 mln zł. Z budżetu państwa otrzymaliśmy 150 088 384 zł. subwencji oświatowej, pozostałą część w kwocie blisko 64 mln zł., Miasto winno dołożyć z własnych środków. W bieżącym roku na inwestycje, w tym na bazę sportową, zaplanowano wydatki na poziomie ponad 26 mln zł., natomiast na remonty ok. 1,8 mln zł. Skutki tegorocznych podwyżek dla nauczycieli w skali roku to dodatkowo 6 800 000 zł. Natomiast wszystkie dodatki dla pracowników oświaty, na które ma wpływ samorząd, to w tym roku kwota ok. 8 000 000 zł. W tym roku szkolnym regulacje płacowe objęły także pracowników administracji i obsługi – kwota, jaką Gmina dodatkowo wyasygnowała na ten cel to 850 000 zł.

„19 godzina” tzn. wynikająca z art.42 ust.2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach podstawowych przeznaczana jest głównie na kółka zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych godzina ta jest przeznaczona głównie na przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, ponadto na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w tym naukowe, sportowe i artystyczne.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A