Komputery dla tarnowskiej Policji
access_time 2009-12-10 16:53:26
Nowy sprzęt przekazał na ręce Komendanta Zbigniewa Ostrowskiego, Prezydent Ryszard Ścigała. Stróże prawa otrzymali dwa laptopy waz z oprogramowaniem, rzutnik oraz specjalistyczny sprzęt nawigacyjny. Wartość darowizny przekroczyła 8 tysięcy złotych.

Sprzęt przeznaczony będzie przede wszystkim do użytku w ramach bieżącej, profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej Komendy, w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Grudniowa akcja Magistratu nie jest jedynym tego typu przedsięwzięciem finansowanym z budżetu Miasta. W 2009 roku ze środków finansowych przeznaczonych na poprawę stanu bezpieczeństwa w Mieście, w tym wsparcie Policji, przekazano łącznie blisko 83 tysiące złotych, z czego 60 tysięcy w ramach darowizn finansowych, a przeszło 22 tysiące w ramach rzeczowych.

Pieniądze, które zasiliły Fundusz Wsparcia Policji przeznaczono m.in. na sfinansowanie dodatkowych pieszych patroli na terenie miasta Tarnowa (łącznie do tej służby skierowano 213 policjantów, do końca roku skierowanych zostanie kolejnych 100). Znaczną część środków z pomocy finansowej przeznaczono również na nagrody dla funkcjonariuszy, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Z rąk Komendanta Miejskiego Policji otrzymali je policjanci wykazujący się profesjonalizmem, inicjatywą i aktywnością zawodową, należytym zdyscyplinowaniem i wzorową postawą oraz osiągający najlepsze wyniki w służbie prewencyjnej, w tym w zakresie ruchu drogowego.

Darowizny rzeczowe przekazane w 2009 r. przez Urząd Miasta, to przede wszystkim narkotesty o wartości 10.000 zł, wyposażenie siłowni w budynku KMP przy ul. Traugutta, a także wykonanie projektu architektonicznego pn. „Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego” budynku przy ul. Narutowicza 6, niezbędnego do przeprowadzenia remontu siedziby KMP.

Jak zapewniają przedstawiciele Magistratu, kwestia bezpieczeństwa tarnowian jest priorytetem, dlatego również w przyszłości Urząd Miasta dołoży dużych starań, by wspierać finansowo tarnowską Policję.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...