Stypendia dla uzdolnionych uczniów rozdane
access_time 2009-12-14 14:29:43
Młodzi, zdolni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych odebrali stypendia przyznane przez powiat tarnowski. Samorząd docenił uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wybitnych - finalistów i laureatów olimpiad i konkursów.

Na powiatowe stypendia przyznano w tym roku aż 70 tys. zł. To najwyższa z kwot, którymi dotychczas wspierano najlepszych uczniów i studentów. Także zainteresowanie stypendiami było w tym roku rekordowe. - Wybraliśmy najlepszych uczniów - finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Ich zainteresowania były różne - od naukowych, poprzez kulturę, sztukę, na sporcie skończywszy. Stypendia otrzymali także uczniowie z wysokimi średnimi ocen - 5.0 i więcej. Rekordziści mieli średnią 5,5 co na poziomie ponadgimnazjalnym jest bardzo dużym osiągnięciem - podkreśla przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Gostek.

W sumie stypendia odebrało ponad 80 osób. Wspólnie z przewodniczącym rady wręczali je starosta Mieczysław Kras i wicestarosta Mirosław Banach, którzy gratulowali najzdolniejszym uczniom, mieszkającym na terenie powiatu tarnowskiego. Wysokość pomocy dla uczniów wynosiła od 400 do nawet tysiąca złotych. Na co przeznaczą pieniądze? Na książki, pomoce naukowe, ale również na przyjemności, bo - jak podkreślali stypendyści - nie samą nauką żyje człowiek.

Dzień przed Wigilią, 23 grudnia, stypendia powiatu tarnowskiego odbiorą jeszcze zdolni studenci, którzy są mieszkańcami powiatu tarnowskiego.


Info: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Komentarze...