Konferencja „Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd”
access_time 2010-02-02 19:12:36
W dniach 25-26 lutego Tarnów gościć będzie konferencję „Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd” - to wyjątkowe spotkanie dotyczyć będzie rozwoju miast i metropolii w kontekście współpracy pomiędzy administracją publiczną a nauką i biznesem w zakresie transferu wiedzy i technologii pod hasłem "Złota triada".Honorowy patronat nad konferencją objęli: Elżbieta Bieńkowska - minister rozwoju regionalnego, Aleksander Grad - minister Skarbu Państwa, Stanisław Kracik - wojewoda małopolski, Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Mariusz Maciej Swora - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa.

Spośród kluczowych tematów poruszanych na spotkaniu wymienić należy kwestie:

- Stanu współpracy między administracją publiczną, nauką a gospodarką.
- Zakresu usług i technologii, na jakie powinny łożyć władze regionalne?
- Co to jest innowacyjność? Czy opłaca się w nią inwestować?
- Teleinformatyka jako narzędzie zmiany i impuls do kreatywności; kierunki prac badawczo-rozwojowych w energetyce i przemyśle chemicznym; współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej na tym polu.
- Parki naukowo-technologiczne, klastry, sieci współpracy, uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, innowacyjne koncepcje przemysłu teleinformatycznego.
- Co wynika z prac projektu „Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020”?
- Na jakie technologie stawia Małopolska?
- Praktyczna strona współpracy w „złotym trójkącie”. Wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, energetyki, sfery usług i administracji publicznej.
- Zarządzanie zmianą, innowacje w przemyśle, wpływ nauki na zmiany, zwłaszcza w przemyśle chemicznym.

Inauguracyjny wykład konferencji, dotyczący m.in. kwestii rozwoju technologii i związanych z tym wyzwań, relacji wiary i nauki, oraz granic ludzkiej wiedzy wygłosi ks. prof. Michał Heller.

Szczegóły dotyczące konferencji odnaleźć można na stronie:
LINK


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A