"Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces"
access_time 2010-05-31 08:48:54
Pałac Młodzieży w Tarnowie zaprasza do udziału w kursach języka angielskiego Edycji II, projektu „Nauka Języków Obcych – Twoją Szansą na Sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na nowe zasady rekrutacji, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych zmian, które w naszej opinii ułatwią korzystanie z kursu językowego.

Dokonaliśmy rozszerzenia kryteriów naboru na kursy i obecnie Uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione w Urzędach Administracji Publicznej na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych, których praca jest określana jako praca biurowa (szczegóły w Regulaminie Uczestnictwa). Kolejna zmiana dotyczy zamiany języka niemieckiego na język angielski, co powoduje, że obecnie jesteśmy w stanie przyjąć dwukrotnie więcej Uczestników na język angielski niż było to możliwe w czasie trwania Edycji I 2010r.

Dokonując analizy potrzeb i uwag dotychczasowych 55 Uczestników Edycji I, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu rekrutacji oraz zmianie terminu odbywania zajęć. Rekrutacja do grup poziomu A1 i A2 odbędzie się od 1 czerwca do 18 czerwca 2010r. Zajęcia dla grup A1 i A2 rozpoczną się z końcem czerwca po czym nastąpi przerwa wakacyjna. Po wakacjach wracamy do zajęć od 1 września i kontynuujemy je do końca grudnia 2010r.

Udział w projekcie kończy się egzaminem zewnętrznym TELC, który zostanie przeprowadzony w grudniu 2010r. Natomiast rekrutacja dla grup poziomów B1 i B2 rozpoczyna się od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2010r. Zajęcia dla grup B1 i B2 rozpoczną się po wakacjach, czyli od września i będą trwały do końca stycznia 2011r. Udział w projekcie zakończy się egzaminem zewnętrznym TELC, przeprowadzonym w styczniu 2011r.

Aby umożliwić udział w kursach językowych osobom, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach w dni robocze, wprowadzamy zajęcia również w soboty i niedziele. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu dla każdej grupy w salach Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24 w Tarnowie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania, zostaną opublikowane 31 maja na stronie internetowej projektu, pod adresem www.kursyjezykowe.org.pl w dziale Rekrutacja, zakładka – Edycja II 2010. Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu, mieszczącym się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24, sala 29, tel./fax (14) 621-15-41.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00 ( w terminach: A1 i A2 1-18.06.2010 r. oraz B1 i B2 1-30.06.2010 r.)

Serdecznie zapraszamy!


Realizator Projektu – Pałac Młodzieży w Tarnowie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A