Tarnów to dobre miejsce do życia
access_time 2011-01-04 13:03:06
Uważa tak ponad 83% mieszkańców naszego miasta, którzy wzięli udział w badaniu „Mój samorząd” realizowanym przez firmę PBS DGA.


Zewnętrzny raport, który wykonany został w 32 polskich miastach w ramach programu Kapitał Ludzki, ocenia samorządy pod kątem stylu sprawowania władzy i kondycji zarządzanych przez nie miast.

Blisko połowa spośród 500 przebadanych tarnowian uważa, że jakość życia w Tarnowie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat. Wśród zmian na lepsze ankietowani najczęściej wymieniali: budowę i remonty dróg, infrastruktury oświatowej i sportowej, a także poprawę estetyki miasta. Jedynym polem, które zdaniem ankietowanych wymaga poprawy, jest rynek pracy.

Respondenci uważają Tarnów za miasto obywatelskie. 78,8% z nich deklaruje, że interesuje się sprawami Tarnowa i aż 87,6% czuje się za nie odpowiedzialnymi. Poczucie to jest najmocniejsze wśród tarnowian w wieku 60+ i najsłabsze w przedziale wiekowym 18-24 lata. Głównymi polami aktywności obywatelskiej tarnowian są rady osiedli i organizacje pozarządowe.

62% tarnowian ufa Prezydentowi (w przedziale wiekowym 18-24 lata to prawie 71%). Radzie Miejskiej ufa 53% tarnowian (w przedziale wiekowym 18-24: 63%). W opinii blisko 50% tarnowian władze miasta dobrze wywiązują się z obowiązku konsultowania decyzji z mieszkańcami. Udział w nich zadeklarowało 26% badanych tarnowian.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A