Straż Miejska na tropie nielegalnych wysypisk śmieci
access_time 2011-04-11 15:28:50
Trwa wiosenny przegląd miasta po zimie. W akcję zaangażowane są służby – Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich. Efekt – m.in. ujawnionych ponad 60 nielegalnych wysypisk śmieci i sporo ubytków w jezdniach. Miejsca te są porządkowane na bieżąco. Sporo interwencji zgłosili sami mieszkańcy.


Dla przykładu, w wyniku kontroli, Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich wskazał 42 miejsca, w których stwierdzono znaczne ubytki w nawierzchniach oraz wskazano 22 punkty wzdłuż ulic i chodników wymagające interwencji porządkowych.

Niemałym problemem są nielegalne wysypiska śmieci. Kilkunastu indywidualnych właścicieli nieruchomości zmobilizowano do usunięcia zgromadzonych na ich terenach nieczystości. W kilku przypadkach zaśmiecone miejsca zostały uporządkowane przez administrację. Przykładem są tereny przy ul. Kochanowskiego, Fąfary i Kassali, gdzie PKP uporządkowały zalegające na ich terenach odpady.

Info: Urząd Miasta Tarnowa


Od początku roku za wykroczenie polegające na zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu miasta nałożono 34 mandaty na łączną kwotę 2000 zł.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A