Nowinki z tarnowskiej edukacji i oświaty
access_time 2011-04-15 08:49:33
Kolejny Orlik, cztery nowe place zabaw, "Tarnowska akademia jazzu", ale i racjonalizacja kosztów związanych z tarnowską oświatą. Edukacja pochłania ponad 44,5% rocznego budżetu miasta. Czy zaprzestanie dofinansowywania szkolnych stołówek jest sposobem na zmniejszenie wydatków?

Cztery place zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” dla Tarnowa. Udało się pozyskać dotację rządową na ten cel – w sumie ponad 460 tysięcy złotych. Promesę finansową przekazał miastu Wojewoda Małopolski. Cztery place zabaw powstaną przy szkołach podstawowych nr. 3, 15, 18 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Place będą przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe i huśtawki. Wartość dofinansowania do każdego z nich to ok. 115 tysięcy złotych, drugie tyle dopłaca samorząd.
Przypomnijmy: celem rządowego programu „Radosna szkoła” jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu w latach 2009-2014 wyniesie prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld zł z budżetu gmin. W ramach programu szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia mogą starać się o dofinansowanie do budowy placów zabaw oraz do zakupu pomocy dydaktycznych (np. piłek, torów przeszkód, klocków) do miejsc zabaw w budynkach. 

Dzięki pieniądzom pozyskanym przez Urząd Miasta Tarnowa na os. Zielonym powstał kolejny, trzeci już, kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Obiekt jest właśnie uroczyście otwierany.
Program realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły uprawiać sport w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. miliona złotych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 333 tys. zł., z budżetu państwa pozyskano 478 tys. zł, natomiast z budżetu Tarnowa przekazane zostały środki w wysokości 206 tys. zł.
Kompleks boisk („Moje Boisko - Orlik 2012”) na Osiedlu Zielonym został przekazany w administrowanie Szkole Podstawowej Nr 9.

Miasto stawia na jakość i nowoczesność w oświacie. Ma na to wpływ wiele działań już realizowanych, lada chwila wprowadzane będą kolejne. Mowa przede wszystkim o klasach akademickich w szkołach ponadgimnazjalnych oraz artystycznym kształceniu na poziomie wyższym.
Uruchomienie w Tarnowie kształcenia muzycznego i plastycznego na poziomie akademickim jest jednym z celów edukacyjnych prezydenta miasta. Prowadzone są rozmowy w celu utworzenia tego typu wydziałów na bazie już istniejących w naszym mieście uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wśród koncepcji uatrakcyjnienia nauki w szkołach średnich jest także inicjatywa poszerzenia oferty edukacyjnej ze strony tejże uczelni, która w myśl porozumienia z miastem mogłaby objąć patronatem wybrane klasy w tarnowskich liceach i utworzyć tzw. oddziały akademickie.

Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 trwają prace nad wprowadzeniem klasy z maturą międzynarodową, która umożliwi absolwentom dostanie się na najlepsze światowe uczelnie. Wśród czynników świadczących o jakości i nowoczesności w tarnowskich szkołach wymienić należy również m.in. e-dzienniki, elektroniczny nabór, wysoką jakość pracy z dziećmi w przedszkolach – docelowo język angielski dla maluchów; bogatą i atrakcyjną ofertę szkolnictwa zawodowego, współpracę z uczelniami wyższymi (UŚ, UJ, UE), projekty dotyczące np. bezpłatnej nauki pływania, laptopów dla każdego gimnazjalisty, programów: Radosna Szkoła czy Diament; konkursy międzyszkolne i międzynarodowe, dążenie do utworzenia Akademii Tarnowskiej.

W magistracie trwają prace nad racjonalizacją kosztów, dotyczy to wszystkich obszarów zarządzania, także tarnowskiej oświaty. - Ekonomizację szkół wymusza kilka przyczyn – mówi zastępca prezydenta Krystyna Latała. Związane jest to przede wszystkim z niżem demograficznym jako zjawiskiem ogólnopolskim odczuwalnym także w Tarnowie. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat w mieście ubyło ok. 2 tysięcy uczniów, zmniejszyła się subwencja, przybyło zaś sto etatów nauczycielskich. Edukacja kosztuje coraz więcej. Aktualnie, na jednego nauczyciela przypada statystycznie tylko 9,9 ucznia. Edukacja pochłania ponad 44,5% rocznego budżetu miasta. W bieżącym roku koszty te wynosić będą ponad 240 mln zł. Starzejąca się baza oświatowa i infrastruktura wymagają ponadto sporych nakładów finansowych, konieczne są także zakupy sprzętu, rosną koszty energii i ogrzewania.
Racjonalizacja dotyczy struktury organizacyjnej szkół, ekonomizacji zatrudnienia, standaryzacji pracowników administracji i obsługi, rezygnacji ze świadczeń fakultatywnych, do których należy m.in. dożywianie w szkołach. Przed takim problemem stanęły Gimnazja Nr 7 i 2.
Samorząd proponuje alternatywne rozwiązania dotyczące żywienia w gimnazjach, których prowadzenie nie jest ustawowym obowiązkiem samorządu. W tym zakresie proponujemy dla przykładu tańszy i dobrze sprawdzający się w wielu placówkach catering, ajencję stołówek prowadzonych przez samych rodziców lub też szkolne sklepiki – dodaje zastępca prezydenta. Trzeba pamiętać, że rodzice płacą za samo żywienie, a z miejskiego budżetu opłacane jest bieżące utrzymanie lokali i obsługa stołówki. - Jesteśmy otwarci także na inne formy i możliwości, zapraszamy do rozmów i wypracowywania konstruktywnych rozwiązań – uzupełnia wiceprezydent Latała.

Aby uregulować miejskie wydatki związane ze szkolnictwem podjęto szereg kroków, które mają zoptymalizować koszty. Jednym z kierunków jest tworzenie niepublicznych, niepłatnych szkół. W tym zakresie znakomitymi przykładami są Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół przy ul. Błotnej oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia „Siódemka” w Tarnowie. Mają one nie tylko bardzo dobry nabór, świetna kadrę, ale i pozytywny, choć oszczędny, rachunek ekonomiczny.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A