Finał prac nad kartą mieszkańca
access_time 2011-11-10 14:03:08
Dobiegają końca prace nad tym nowatorskim, ułatwiającym życie mieszkańców rozwiązaniem. Pierwsze wnioski mieszkańców o wydanie karty będzie można składać najprawdopodobniej już na przełomie roku.
Karta umożliwi jej posiadaczom m.in. zakup, w punktach dystrybucji biletów lub w domu za pomocą specjalnego czytnika, okresowych biletów komunikacji miejskiej. Ponadto równocześnie z wydaniem karty każdemu użytkownikowi zostanie założone konto na elektronicznej platformie usług publicznych. Za pomocą karty użytkownicy systemu będą mogli komunikować się z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi ogólnomiejskie np. zgłosić problemy drogowe do Zarządu Dróg Miejskich, poinformować odpowiednią firmę o potrzebie odbioru śmieci wielkogabarytowych czy też zgłosić zawiadomienie do Biura Ochrony Środowiska o nielegalnych wysypiskach śmieci. Kolejny moduł będzie pozwalał na zdalną rezerwację usług np. w przypadku badań zdrowotnych finansowanych przez Urząd Miasta Tarnowa. Dla posiadaczy kart zostanie przeznaczona osobna pula, w ramach której będzie można wybrać najbardziej odpowiadający termin wizyty. Dodatkowo, tam gdzie pozwolą na to przepisy prawne, udostępniona zostanie możliwość rejestracji do lekarzy specjalistów. Ważnym elementem systemu będzie funkcja elektronicznej portmonetki. W wyznaczonej kasie na terenie Urzędu Miasta będzie można wgrać na kartę punkty według przelicznika 1 punkt = 1 zł. Za nabyte w ten sposób punkty będzie można kupować usługi różnych miejskich jednostek (np. bilety okresowe, bilety wstępu na obiekty TOSiR-u). Publiczne punkty dostępu do systemu zostaną uruchomione w budynkach UMT przy ulicach Goldhammera 3 i Nowej 3 oraz w placówkach oświatowych. W 2012 roku część z nich zostanie zainstalowana również w galeriach handlowych, na dworcu PKP czy też w budynkach Tarnowskiego Centrum Kultury, Tarnowskiego Centrum Informacji i Zespołu Przychodni Specjalistycznych. Wartość zadania „Platforma e-usług” to około trzech milionów złotych z czego dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 2 miliony złotych.
Komentarze...