Dobre wyniki finansowe miejskich spółek
access_time 2011-09-22 18:59:32
Rok 2010 był dotychczas najlepszym rokiem dla spółek komunalnych. W 2010 roku wygenerowały one przychody na kwotę 199,9 mln zł, o 4,5% więcej niż w 2009 roku.
Największy zysk netto osiągnęło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. osiągając wynik prawie 4 milionów 300 tysięcy złotych. Na drugim miejscu, z zyskiem w wysokości przeszło 2 milionów 500 tysięcy złotych, uplasowały się Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Kolejne miejsca zajęły: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. oraz Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z wynikami finansowymi w wysokości odpowiednio: 890 tysięcy złotych, blisko 470 tysięcy, ponad 500 tysięcy oraz 23 tysięcy. Jedyną spółką miejską, która zakończyła rok 2010 ze stratą było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., które za ubiegły rok zanotowało wynik ujemny w wysokości 180 tysięcy złotych. Jest to spowodowane w głównej mierze rosnącymi cenami paliw. Zmniejszenie straty możliwe byłoby w takiej sytuacji jedynie w przypadku kolejne podwyżki cen biletów. Takie rozwiązanie nie jest jednak planowane. Dodajmy, że wypracowane zyski spółki przeznaczają głównie na realizację zadań inwestycyjnych pozwalających na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Łączna wartość inwestycji w 2010 roku wyniosła 40 mln zł, natomiast w ciągu pierwszego półrocza 2011 roku na inwestycje spółki przeznaczyły już blisko 23 mln zł. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A