Harcerze mają nowego komendanta
access_time 2011-10-06 18:41:45
Pierwszego dnia października odbył się Zjazd Hufca ZHP Tarnów. Wybrano nowe władze. Komendantem hufca został dotychczasowy skarbnik - harcmistrz Jerzy Gacoń.
Zjazd jest najważniejszą władzą hufca, której celem jest podsumowanie prac statutowych władz mijającej kadencji oraz wybranie władz hufca na nową, czteroletnią kadencję. Podczas trwania Zjazdu przedstawiono sprawozdanie komendanta i komendy hufca, sądu harcerskiego oraz komisji rewizyjnej, na wniosek której Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom komendy hufca. Zjazd wybrał również nowe Władze Hufca. Nowym komendantem został dotychczasowy skarbnik - harcmistrz Jerzy Gacoń. - Wybraliśmy na kolejną kadencję Władz Hufca nowego komendanta Hufca – harcmistrza Jerzego Gaconia. Druh pełnił już kiedyś tą funkcję i spisał się w niej doskonale – relacjonuje komendant Hufca ZHP Tarnów w latach 2007-2011, harcmistrz Maksym Pękosz. Członkami komendy hufca, która pełni rolę zarządu hufca zostali wybrani: podharcmistrz Sławomir Bober - zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych, przewodnik Jakub Bryndal - zastępca komendanta hufca ds. programowych, przewodniczka Karolina Kaczmarczyk - skarbnik hufca oraz przewodniczka Barbara Gniadek. Zjazd wybrał również komisję rewizyjną hufca w składzie harcmistrz Leszek Igansik - przewodniczący, podharcmistrzyni Agnieszka Wójcik - wiceprzewodnicząca oraz podharcmistrz Władysław Tomasiewicz. Zjazd wytyczył również nowe kierunki działań w postaci programu rozwoju hufca na lata 2011-2015. - Kończę już swoją harcerska służbę na funkcji komendanta hufca. Nie jest to jednak koniec mojej harcerskiej działalności, gdyż zamierzam skupić się teraz na kierowaniu Harcerskim Klubem Łączności “Leliwa”, kształceniem kadry hufca oraz pozyskiwaniem środków na działalność statutową funkcjonowania ZHP w Tarnowie. Nowym Władzom Hufca, życzę wytrwałości i skuteczności w dochodzeniu do wyznaczonych celów - powiedział harcmistrz Maksym Pękosz. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, skupiającą wolontariuszy organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, działającą w Polsce, zrzeszającą ok. 120 tys. zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. W 2011 roku tarnowskie harcerstwo obchodzi 100-lecie działalności ruchu na terenie miasta Tarnowa i regionu tarnowskiego.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A