Wiadukty i drogi do przebudowy - kolejowa autostrada do Tarnowa
access_time 2011-11-17 14:44:07
Dobiegają końca ostatnie negocjacje dotyczące rozpoczętej niedawno przebudowy linii klejowej E30 na odcinku przebiegającym przez Tarnów. To największa inwestycja kolejowa w Polsce.
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich po kilkunastomiesięcznych negocjacjach uzgadnia i wydaje końcowe warunki dotyczące budowy nowych oraz przebudowy wiaduktów kolejowych i drogowych. Łączna wartość inwestycji na terenie Tarnowa wyniesie ponad 200 milionów złotych, z czego 100 milionów zostanie zainwestowane w poprawę układu drogowego. Umożliwi to w przyszłości duże inwestycje drogowe włącznie z budową tzw. wewnętrznej południowej obwodnicy miasta. Oprócz remontu układu torowego i peronów na dworcu, na terenie miasta budową i przebudową objętych zostanie 12 skrzyżowań układu drogowego z linią kolejową z czego osiem znajdujących się na strategicznych dla miasta drogach. Najważniejsze planowane inwestycje obejmą: budowę wiaduktu drogowego w ciągu ulic Zbylitowskiej, remont wiaduktów kolejowych w ciągu ulicy Tuchowskiej i Lwowskiej, budowę wiaduktów kolejowych w ciągu ulic Dąbrowskiego- Al. Tarnowskich i Gumniskiej oraz przebudowę wiaduktów w ciągu ulic Czerwonych Klonów, Warsztatowej i Krakowskiej. Dodatkowo, w ramach prac budowlano – remontowych zostanie odtworzona nawierzchnia dróg w okolicach modernizowanych obiektów kolejowych. Warto podkreślić, że zaplanowane inwestycje pozwolą także na rozwój sieci drogowej w układzie zapewniającym rozwój stref przemysłowych w okolicach Zakładów Mechanicznych i na terenach wzdłuż ul. Wyszyńskiego bez obciążania ruchem ciężkim śródmieścia, zmniejszenie natężeń ruchu na ulicach w centrum miasta oraz na udrożnienie układu drogowego na wlocie od południa (droga woj. nr 977). Z wymienionych powyżej inwestycji najważniejsze dla układu drogowego inwestycje to: - całkowita przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Warsztatowej ( po przebudowie światło poziome 11m, pionowe 4,70m) pozwoli w przyszłości połączyć ulicę Krakowska z ulicą Mościckiego co będzie miało niebagatelny wpływ na zmniejszenia natężeń w ruchu w obszarze ulic Pułaskiego, Reymonta, Kochanowskiego, Szkotnik, Sikorskiego oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenów SAG, - budowa nowego wiaduktu kolejowego o parametrach w świetle poziomym 18m i pionowym 4,7m- w ciągu ulicy Gumniskiej pozwoli w przyszłości na budowę- w parametrach 2x2 pasy ruchu- drogi łączącej ulicę Tuchowską ze skrzyżowaniem ulic Lwowska- Słoneczna- Orkana, - budowa wiaduktu kolejowego w ciągu ulic Dąbrowskiego- Al. Tarnowskich. Zakończenie modernizacji zaplanowano na koniec 2014 roku. Jej wartość na całym odcinku między Krakowem i Rzeszowem to ponad cztery miliardy złotych. Projekt pod nazwa: „Modernizacja linii kolejowej E 30 /C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – POIiS 7.1-30” ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodnyz drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007- 2015 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. Realizacja tego priorytetu polega na podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii E30, w tym zwiększeniu możliwych prędkości przewozów, likwidacji wąskich gardeł na tej linii oraz przenoszeniu ruchu z dróg na kolej.
Komentarze...