Ślizgawka w Mościcach uruchomiona
access_time 2011-12-01 14:09:53
W piątek 2 grudnia, sezon zimowy zainauguruje lodowisko obok Hali Jaskółka w Mościcach. Zostało ono zbudowane dla potrzeb tegorocznego, zimowego sezonu.
Mobilne lodowisko sztucznie mrożone przy Hali "Jaskółka" Tarnów-Mościce, ul. Traugutta 3a tel. 14 656-36-76 wew. 29 Opłaty za korzystanie z lodowiska:
 • Opłata ulgowa za 45 minutową tercję - 2,50 zł/godz.
 • Opłata zwykła za 45 minutową tercję - 4,00 zł/godz.
 • Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję - 1,50zł/godz.
Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę: 3,50 zł Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 428/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sezonowego, mobilnego lodowiska sztucznie mrożonego. Harmonogram tercji:
 • 09.00 - 09.45
 • 10.00 - 10.45
 • 11.00 - 11.45
 • 12.00 - 12.45
 • 13.00 - 13.45
 • 14.00 - 14.45
 • 15.00 - 15.45
 • 16.00 - 16.45
 • 17.00 - 17.45
 • 18.00 - 18.45
 • 19.00 - 19.45
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A