Potwierdzono, że Tarnów to nie zaścianek
access_time 2011-12-14 13:34:24
Tarnów ważnym miejscem w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Rząd przyjął właśnie ten najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski.
Tarnów został ujęty w nim jako istotny ośrodek regionalny, co lokuje go w gronie 33 zespołów miejskich najistotniejszych dla rozwoju kraju w perspektywie najbliższych 20 lat. Oznacza to m.in., że Tarnów w planach rozwojowych będzie musiał uwzględnić również swój obszar funkcjonalny, który zamieszkuje prawie 470 tys. ludzi. Ośrodki regionalne stanowić będą ważną część metropolii, na których w najbliższych dwóch dekadach opierać się będzie rozwój kraju. Według Ministerstwa obszary te mają być konkurencyjne, innowacyjne oraz dobrze skomunikowane z resztą kraju i głównymi szlakami tranzytowymi. Warto przypomnieć, że w wersji dokumentu z 25 stycznia bieżącego roku, Tarnów został pominięty jako ośrodek regionalny i został wpisany na listę miast subregionalnych. Dzięki dobremu lobbingowi oraz po konsultacjach społecznych i międzyresortowych, których wyniki ogłoszono 15 kwietnia na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, postanowiono podnieść kategorię Tarnowa i zaliczyć go do grona ośrodków regionalnych. Dla przykładu, Nowy Sącz został zakwalifikowany o klasę niżej – do ośrodków o znaczeniu subregionalnym, które mają zaspokajać potrzeby jedynie sąsiednich miejscowości. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...