Tarnów dzieli się informatycznym doświadczeniem
access_time 2012-03-15 15:14:19
Podczas konferencji branżowej zorganizowanej przez miesięcznik "Computerworld", Tarnów prezentował dobre praktyki w zakresie informatyzacji miasta.
Tarnów reprezentował dyrektor Wydziału Informatyzacji magistratu Janusz Różycki. Spotkaniu patronował minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Integracja zasobów informacyjnych urzędu na potrzeby sprawnego zarządzania miastem. Zasady przetwarzania i wykorzystania informacji gromadzonych w systemach miejskich dla wsparcia procesów zarządzania, planowania i rozwoju miasta – taki tytuł nosiło wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta Tarnowa. Tarnów znajduje się w czołówce informatycznej kraju. Dobrymi praktykami realizowanymi przez samorząd Tarnowa są m. in. projekty europejskie, które dla mieszkańców będą oznaczały szeroki dostęp do bezpłatnego internetu, e-learningu, możliwość załatwiania urzędowych spraw z wykorzystaniem nowoczesnych technik. - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji namawia do rozwoju infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków europejskich, które dają szansę na skokowy rozwój – mówił podczas konferencji minister Michał Boni. Przedstawione zostały konkretne, oparte na przykładach z Polski i ze świata rozwiązania i możliwości wspomagania działań urzędów i instytucji publicznych z użyciem technik informacyjnych i komunikacyjnych. Omówione zostały warunki i okoliczności niezbędne do efektywnego posługiwania się narzędziami ICT w pracy administracji publicznej - zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Tarnów realizuje trzy projekty informatyczne współfinansowane ze środków europejskich: Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie, Platforma zintegrowanych usług publicznych dla mieszkańców miasta Tarnowa z elementami karty mieszkańca, Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa. Na realizację tych przedsięwzięć magistrat pozyskał ze środków europejskich kwotę ponad 5 milionów złotych.
Komentarze...