Koniec remontu ulicy Krakowskiej (FOTO)
access_time 2012-03-27 15:07:36
Po przeprowadzeniu prac porządkowych na remontowanym odcinku ul. Krakowskiej, wykonawca robót rewitalizacyjnych firma MK–BUD zgłosił do Urzędu Miasta Tarnowa ich zakończenie. Oznacza to, że do pracy przystępuje komisja odbiorowa.
Komisja dokładnie przyjrzy się całej ulicy, zbada szczegóły wykonanej inwestycji, a potem wyda opinię w tej sprawie. Na odebranie robót jest siedem dni. Zaraz po odbiorze technicznym, przywrócony zostanie ruch kołowy na głównej ulicy miasta. Remont ulicy Krakowskiej był prowadzony od 4 maja 2011 roku w ramach projektu rewitalizacyjnego. Uzyskał on dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 6.1 Rozwój miast Schemat A. Inwestycja kosztowała 7 milionów 700 tysięcy złotych, a dotacja wyniosła blisko 3 miliony złotych. Foto: Jakub Gabik
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A