Ostatni Dzień Wolności – ku pamięci ofiar II wojny światowej
access_time 2012-08-30 17:30:45
Pamięć ofiar najtragiczniejszej w dziejach – II wojny światowej zostanie uczczona, nie jak dotychczas w dniu jej wybuchu, czyli 1 września, a dzień wcześniej, ostatniego dnia sierpnia. Hasło spotkania "Ostatni Dzień Wolności".
Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w Kościele Najświętszej Marii Panny, na Burku, w piątek 31 sierpnia o godzinie 18.30. Po niej uczestnicy spotkają się przy Pomniku Ofiar Faszyzmu, koło Starego Cmentarza. Uroczystość w nowej, nietypowej formule organizują wspólnie Komenda Hufca ZHP i Urząd Miasta. Na 1 września Obywatelskie Porozumienie Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości zaplanowało obywatelskie obchody tej tragicznej Rocznicy, upamiętniające tarnowskie ofiary zbrodniczych ideologii odpowiedzialnych za wybuch wojny i realizację ludobójczych planów. Uroczystości rocznicowe rozpoczną się w sobotę 1 września o godzinie 18.00 pod tablicą pamiątkową na budynku przy ulicy Urszulańskiej 18, który wraz z sąsiednią kamienicą był w trakcie wojny siedzibą tarnowskiej katowni gestapo. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują pod Grób Nieznanego Żołnierza. Obchody zakończy Msza Święta w intencji Ojczyzny i Ofiar II wojny światowej o godzinie 19:00 w Kościele XX Filipinów przy ulicy Piłsudskiego 9. Organizatorzy serdecznie zapraszają na te obywatelskie obchody wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A