Studia magisterskie w MWSE
access_time 2013-02-15 11:35:54
W Tarnowie będzie można zdobyć tytuł magistra pedagogiki. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna uruchamia studia drugiego stopnia. Już w marcu ruszy jedna specjalność - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a w październiku dwie kolejne - pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 22 stycznia 2013 r., uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika. W rozpoczynającym się w marcu semestrze letnim planowane jest uruchomienie jednej specjalności w ramach nowego kierunku - pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W październiku ruszą dwie kolejne specjalności - pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną. - Jesteśmy jedyną w regionie tarnowskim uczelnią, która prowadzi studia pedagogiczne, magisterskie. Naszym zasadniczym założeniem jest najlepsze łączenie teorii z praktyką. Mamy doświadczenie w kształceniu studentów na studiach pierwszego stopnia, wykazaliśmy się efektami tego kształcenia. Stąd decyzja o podjęciu starań o studia magisterskie, zakończona sukcesem - mówi dr Renata Smoleń, dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Do 15 marca prowadzona będzie rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Cykl kształcenia obejmować będzie cztery semestry. Kolejne specjalności uczelnia planuje uruchomić w nowym roku akademickim. - Po przeprowadzeniu badań, wydaje się, że będą to specjalności adekwatne do potrzeb rynku pracy, ale i zgodne z zainteresowaniami naszych studentów oraz osób, które chciałyby w naszej uczelni kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich - podkreśla dr Smoleń. - Program studiów jest interesujący, pozostawia możliwość wyboru niektórych przedmiotów, zgodnych z zainteresowaniami studentów i gwarantujących dobre przygotowanie do pracy w szkolnictwie oraz w innych placówkach oświatowych i wychowawczych.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A