Odbudują zniszczone drogi
access_time 2013-04-02 14:42:07
Na 1,6 miliona złotych opiewa promesa, którą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych udało się pozyskać samorządowi gminy Tarnów. To oznacza, że w gminie odbudowane zostaną kolejne zniszczone przez wodę drogi.
Promesa określa zadania, które zostaną dofinansowane z "powodziówki". Będą to ulice ks. Wyszyńskiego oraz Polna w Zbylitowskiej Górze - to w sumie prawie 1,2 kilometra dróg gminnych. - Te drogi będziemy wykonywać z pozwolenia na budowę, to znaczy jakby budujemy je od nowa. Robimy korytowanie, kanalizację opadową, zakładamy krawężniki, nierzadko chodnik - podkreśla Mariusz Tyrka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. - To wiąże się z dużymi kosztami, z których większość musi ponieść gmina, bo z "powodziówki" możemy finansować tylko to, co jest konsekwencją zniszczeń w wyniku powodzi. Niemniej jednak te 1,6 miliona to są bardzo duże pieniądze, za które możemy bardzo dużo zrobić. Jestem przekonany, że po takim remoncie, przez dłuższy czas na ulicy Wyszyńskiego i Polnej nie będzie trzeba przeprowadzać żadnych doraźnych remontów - dodaje. 1,6 miliona złotych to 80 proc. kwoty, którą Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dołoży do realizacji zaplanowanych zadań. Pozostałe 20 proc. dołoży ze swojego budżetu gmina. Władze gminy zapowiadają też, że będą starać się o kolejne środki. - Mam nadzieję, że uda nam się je pozyskać jeszcze w drugiej połowie tego roku - podkreśla Sławomir Wojtasik, zastępca wójta. Zobacz także: Ruszają remonty dróg w powiecie dąbrowskim
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A