Minister Transportu w Tarnowie
access_time 2013-01-10 14:56:01
Na temat aktualnych problemów komunikacyjnych Tarnowa, z władzami samorządowymi miasta oraz parlamentarzystami ziemi tarnowskiej, jak również z szefem krakowskiego oddziału GDDKiA rozmawiał Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.
Szef tego resortu przyjechał do Tarnowa na zaproszenie posłanki Urszuli Augustyn. - Minister Nowak zapoznał się ze sprawami komunikacyjnymi miasta, które powinny być rozwiązane na poziomie centralnym, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. W szczególności dotyczą one wyboru wariantu wschodniej obwodnicy Tarnowa i przyspieszenia jej realizacji, utrzymania zakazu wjazdu do miasta dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton do czasu otwarcia odcinka dębickiego autostrady A4 oraz skomunikowania południowej części Tarnowa wraz z przebudową linii kolejowej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A