W Tarnowie ruszył nabór do 10. edycji programu „Mieszkanie za remont”
access_time 2024-04-15 08:13:00
W Tarnowie rozpoczął się nabór do dziesiątej edycji miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Wnioski będą przyjmowane do środy, 15 maja. W ofercie jest 19 lokali.

Program umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta bez czekania na przydział. Trzeba je tylko samemu wyremontować. Lokator wykonuje remont na własny koszt, bez zwrotu poniesionych nakładów, ale w zamian może liczyć na zwolnienie z zapłaty czynszu w czasie remontu oraz kaucji wstępnej. W dziesiątej edycji programu miasto przeznaczyło na ten cel 19 mieszkań w kamienicach i blokach komunalnych - m.in. przy ul. Bema, Braci Saków, Kołłątaja, Ogrodowej, Prusa, Pszennej, Warzywnej, Żydowskiej, Cegielnianej, Lwowskiej, Nowy Świat, Lelewela, Malczewskiego. Z wykazem lokali można zapoznać się tutaj.

Przypomnijmy, że aby wziąć udział w programie należy spełniać określone kryteria, m.in. mieszkać na terenie Tarnowa i spełnić określone kryterium dochodowe. Potrzebne jest też oświadczenie o stanie majątkowym wynajmującego oraz członków gospodarstwa domowego. Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim). Uczestnik programu nie może mieć też zaległości czynszowych lub wyroku eksmisyjnego.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków przy ul. Waryńskiego 9. Formularz wniosku z załącznikami oraz wykaz mieszkań do remontu można pobrać ze strony internetowej MZB: www.mzb.tarnow.pl.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821