"Zarzuty mają charakter polityczny i pomawiający. Jestem niewinny". Roman Łucarz wydał oświadczenie
access_time 2024-02-27 09:24:00
"Zarzuty sformułowane przez Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Krakowie są nieprawdziwe. Mają one wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu Starosty powiatu tarnowskiego" - zapewnia starosta tarnowski Roman Łucarz w oświadczeniu wydanym w związku z zastosowaniem wobec niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawieniem zarzutów w śledztwie dotyczącym przejęcia majątku podopiecznego DPS przez gminę Szerzyny.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia starosty tarnowskiego.

Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie prowadzonego postępowania prokuratorskiego wstrzymali się od komentarzy i nie osądzali mnie. Wsparcie jakie otrzymałem ze strony rodziny, mieszkańców, przyjaciół i moich współpracowników motywuje mnie do dalszego działania, za co chciałbym wszystkim raz jeszcze serdecznie podziękować.

Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że zarzuty sformułowane przez Prokuratura Prokuratury Okręgowej w Krakowie są nieprawdziwe. Mają one wyłącznie charakter polityczny, pomawiający i uchybiający godności urzędu Starosty powiatu tarnowskiego.

Jestem podejrzany o czyn, którego rzekomo miałem się dopuścić w 2021 roku. Należy się Państwu informacja, że prokuratura sprawą zajmuje się od 2022 r., a ja na dwa miesiące przed wyborami, zostałem przez nią oskarżony i aresztowany na okres miesiąca. Faktem jest też, że moje szanse w nadchodzących wyborach spędzały sen z powiek moim przeciwnikom politycznym.

Twierdzę i podkreślam, że jestem niewinny, co w mojej ocenie odzwierciedla zebrany materiał dowodowy. Materiał ten w żadnej mierze nie wskazuje na mnie jako sprawcę wymienionych w nim czynów. Dlatego ze spokojem czekam na dalsze decyzje prokuratury lub wyrok niezawisłego sądu. Od początku wyrażałem i w dalszym ciągu wyrażam swoją pełną gotowość do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do skorzystania z przysługujących mi instrumentów prawnych chroniących mnie i moją rodzinę przed bezprawnymi atakami.

Proszę Państwa, dlatego, że postawione mi zarzuty są oczywistą nieprawdą i działaniem o charakterze ataku politycznego, nie zamierzam trwonić energii na awantury polityczne. Całą swoją energię pragnę przeznaczyć na pracę na rzecz i rozwój powiatu tarnowskiego, co zresztą czynię już od ponad 30 lat, a przez 11 lat jako starosta powiatu tarnowskiego.

Zwracam się również do przedstawicieli mediów o używanie mojego pełnego imienia i nazwiska w przygotowywanych artykułach medialnych. Proszę również o to, żeby Państwo nie dokonywali anonimizacji mojego wizerunku – bo tak właśnie należy postępować wobec osób niewinnych.
                                
(-) Roman Łucarz          

Przypomnijmy, Roman Łucarz przebywał w areszcie od 27 stycznia do 22 lutego. Zatrzymano go w związku z aferą wokół przejęcia majątku podopiecznego DPS przez gminę Szerzyny. Usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oraz oszustwa. Poza starostą tarnowskim zarzuty w tej sprawie otrzymały jeszcze trzy osoby - wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd i jego notariusz Wojciech W. (obojgu prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień i oszustwo) oraz dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Anna G. - w jej przypadku zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i utrudniania toczącego się postępowania karnego.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821