Duże zmiany w zarządzie Grupie Azoty. Prezes i 4 wiceprezesi odwołani
access_time 2024-02-19 23:16:00
Rada Nadzorcza Grupy Azoty odwołała w poniedziałek (19 lutego) dotychczasowego prezesa Tomasza Hinca oraz czterech członków zarządu - Mariusza Graba, Filipa Grzegorczyka, Grzegorza Kądzielawskiego oraz Marcina Kowalczyka. Nowym tymczasowym prezesem spółki został Krzysztof Kołodziejczyk.

Rada nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Podjęto uchwałę o odwołaniu prezesa Tomasza Hinca i czterech wiceprezesów - Mariusza Graba, Filipa Grzegorczyka, Grzegorza Kądzielawskiego i Marcina Kowalczyka.

"Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołodziejczaka do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia" - poinformowała spółka w komunikacie.

Obecny zarząd Grupy Azoty składa się z Krzysztofa Kołodziejczyka (członka rady nadzorczej delegowanego do wykonywania obowiązków prezesa zarządu), Marka Wadowskiego (wiceprezesa zarządu) i Zbigniewa Paprockiego (członka zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty).

Krzysztof Kołodziejczyk został powołany w skład rady nadzorczej Grupy Azoty 31 stycznia br., na wniosek ministra aktywów państwowych. Jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w Metrum Cryoflex, prezesem Sices Polska, członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Boryszew S.A., członkiem zarządu Mostostal Siedlce, dyrektorem finansowym Polimex-Mostostal i skarbnikiem w Ciech.

ac / fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821