Zmiany w składzie rady nadzorczej Grupy Azoty
access_time 2024-02-14 23:53:00
14 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zdecydowało o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania członków rady nadzorczej, a także powołania przewodniczącego rady nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałami nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ze składu rady nadzorczej Grupy Azoty S.A. odwołani zostali: Magdalena Butrymowicz, Monika Fill, Bartłomiej Litwińczuk, Michał Maziarka.

Podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Azoty S.A. otrzymała od swojego akcjonariusza - Skarbu Państwa - zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kołodziejczyka na członka rady nadzorczej spółki, w miejsce zgłoszonego wcześniej jako kandydata do rady nadzorczej Artura Rzempały. O zgłoszonych kandydaturach przez Skarb Państwa spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2024 z 9 lutego 2024 roku.
 
Uchwałami nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w skład rady nadzorczej spółki powołani zostali:

Hubert Kamola,
Krzysztof Kołodziejczyk,
Artur Kucharski,
Piotr Marciniak,
Mirosław Sobczyk.

Jednocześnie uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki na przewodniczącego rady nadzorczej powołany został Hubert Kamola.

Obecny skład rady nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Hubert Kamola – przewodniczący rady nadzorczej
Krzysztof Kołodziejczyk - członek rady nadzorczej
Artur Kucharski - członek rady nadzorczej
Piotr Marciniak - członek rady nadzorczej
Mirosław Sobczyk – członek rady nadzorczej
Robert Kapka – sekretarz rady nadzorczej, członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników spółki
Janusz Podsiadło – członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników spółki
Roman Romaniszyn - członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników spółki

Nowo powołani przewodniczący rady nadzorczej oraz członkowie rady nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych członków oraz przewodniczącego rady nadzorczej spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

inf. pras. GA, fot. P. Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821