Jest zgoda na budowę łącznika A4 z Mościcami
access_time 2021-09-09 12:37:00
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Inwestycja ma być gotowa w 2023 r.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. W październiku 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na projekt i budowę tego połączenia. Wykona je firma Metrostav Polska za ponad 141 mln zł.

Jak podkreślił we wtorek wojewoda Kmita, nowy odcinek drogi ma za zadanie odciążyć autostradowy węzeł wierzchosławicki oraz centrum Tarnowa, gdzie obecnie skupia się ruch tranzytowy m.in. do zakładu Grupy Azoty.

Jednojezdniowy łącznik autostradowy o dwóch i trzech pasach ruchu ma mieć ponad 2,6 kilometra długości. Jego częścią będzie most na Dunajcu o długości około 800 metrów. W zakresie objętym projektem przewiduje się budowę układu komunikacyjnego polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i budowie drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Mościce.

„Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie jest brakującym ogniwem pomiędzy autostradą A4 a miastem Tarnowem – tym bardziej potrzebnym, że przez awarię mostu ostrowskiego, miasto aktualnie nie ma dostępu do autostrady A4 od strony zachodniej” - wskazał wojewoda.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka wyraził przekonanie, że „ta długo wyczekiwana inwestycja już niebawem stanie się rzeczywistością”. Według niego budowa łącznika potrwa trzy lata, a jej zakończenie planowane jest w 2023 roku.

Przygotowania do budowy nowej drogi wojewódzkiej z Mościc przez Kępę Bogumiłowicką i Ostrów do ronda w Wierzchosławicach trwały od wielu lat.

W 2018 roku ZDW unieważnił pierwszy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie łącznika z powodu zbyt drogich ofert przedstawionych w postępowaniu.

W marcu 2019 r. z inicjatywy zarządu województwa małopolskiego została podpisana umowa między czterema samorządami dotycząca wspólnego udziału w budowie nowej drogi. Samorządowcy zadeklarowali zabezpieczenie wsparcia finansowego dla realizacji tego przedsięwzięcia.

W październiku 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na projekt i budowę tego połączenia. Wykona je firma Metrostav Polska za ponad 141 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

Inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - zgłosił zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Unijna dotacja wynosi 133,5 mln zł, a dodatkowo z budżetu państwa pozyskano ponad 13 mln zł.

źródło: Radio Kraków

fot. pexels

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821