Tarnowska firma kurierska zatrudniała nielegalnie Ukraińców
access_time 2021-02-18 11:29:00
Tarnowscy pogranicznicy zatrzymali siedmioro Ukraińców, którzy pracowali nielegalnie w jednej z lokalnych firm kurierskich.

Jedna z tarnowskich firm kurierskich nielegalnie zatrudniała obywateli Ukrainy. Na nieprawidłowości natrafili podczas kontroli funkcjonariusze straży granicznej. Zatrzymano dwie kobiety oraz pięciu mężczyzn. - Cudzoziemcy nielegalnie wykonywali pracę na rzecz spółki, której prezesem był 28-letni Polak, bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę oraz umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej. Dodatkowo, kilkoro z nich zatrudnionych było na innych warunkach, niż w posiadanym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - przekazała Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

W związku z nielegalnym wykonywaniem pracy cała siódemka została zobowiązana do powrotu na Ukrainę. Ponadto komendant placówki objął cudzoziemców rocznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

- Co ciekawe, na podstawie analizy systemów informatycznych i baz danych ustalono, że jedna z obywatelek Ukrainy pod koniec września 2019 r. została objęta decyzją o zobowiązaniu do powrotu za naruszenie przepisów pobytowych na terytorium RP z półrocznym zakazem wjazdu do Polski. Jednak po upływie tego terminu aplikowała o wizę, podając we wniosku wizowym zmienione dane osobowe oraz zataiła, że na poprzednie dane otrzymała wcześniej decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Ze względu na to, wobec 53-latki wydano dodatkowo decyzję o unieważnieniu posiadanej wizy krajowej - informuje Drożdż.

Pogranicznicy ujawnili, że do procederu nielegalnego zatrudniania dochodziło w firmie wcześniej. Na kilka miesięcy przed wszczęciem kontroli nielegalnie pracowało tam pięcioro innych obywateli Ukrainy (1 kobieta i 4 mężczyzn).

Prezesa spółki czekają teraz konsekwencje. Wobec 28-latka zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie. Grozi mu kara grzywny od 3 do 30 tysięcy złotych.

Fot. Archiwum SG

Komentarze...