Niszczejący dworzec PKP w Mościcach trafi do rejestru zabytków?
access_time 2021-02-10 09:00:00
Dworzec PKP w Mościcach ma szansę trafić do rejestru zabytków. Procedurę wpisu wszczęła tarnowska delegatura Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w uznaniu zabytkowego charakteru obiektu, będącego przykładem wzorowo zaprojektowanej architektury późnego modernizmu z okresu PRL-u.

Pochodzący z połowy lat 70-tych ubiegłego wieku dworzec kolejowy w Mościcach od kilku lat jest wystawiony przez PKP na sprzedaż. Bezskutecznie. Obiektem od początku zainteresowane było miasto, które jednak chciałoby przejąć go bezpłatnie. O dworzec walczyli też mieszkańcy Mościc, którzy argumentowali, że w znacznej części został on sfinansowany z pieniędzy Zakładów Azotowych, jednak ani petycje do PKP, ani interwencja u ministra infrastruktury nie odmieniły losu popadającego w ruinę budynku. Tarnowska delegatura Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uznała, że najwyższy czas zabezpieczyć niszczejący budynek dworca i wszczęła z urzędu procedurę wpisania go do rejestru zabytków.

- Tą formą ochrony planuje się objąć bryłę zewnętrzną jak i wystrój i wyposażenie wnętrz. Dworzec w Mościcach stanowi dobry przykład architektury modernistycznej. Forma obiektu wynika z funkcji. Najbardziej charakterystycznymi i cennymi elementami budynku są kasetonowy strop, spektakularne przeszklenia, zadaszenie wykończone drewnianym szalunkiem oraz wnętrze, na które składają się między innymi klatka schodowa, drewniane siedziska czy kasy. Ze względu na zachowanie obiektu w formie niezmienionej, pierwotnej, urząd zdecydował się objąć budynek formą ochrony - tłumaczy Paulina Obara, kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Wpis do rejestru zabytków jest w tej chwili jedynym sposobem ochrony budynku. Dzięki niemu konserwator będzie mógł odpowiednim nakazem zobligować właściciela do należytego zabezpieczenia dworca przed dalszą destrukcją. - Wpis do rejestru zabytków poszerza też możliwości uzyskania dofinansowań na prowadzenie prac przy obiekcie. Wszelkie prace przy obiekcie będą wymagały pozwolenia konserwatora zabytków - zaznacza Paulina Obara.

Procedura wpisania dworca do rejestru zabytków potrwa około trzech miesięcy. Po otrzymaniu decyzji, właściciel będzie mógł złożyć odwołanie.

Fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...