Rośnie liczba cudzoziemców w Tarnowie. Przeważają Ukraińcy
access_time 2021-01-12 14:17:00
Wzrosła liczba cudzoziemców, którzy zdecydowali się osiedlić w Tarnowie i zalegalizować swój pobyt. Najliczniejszą grupę stanowią osoby spoza Unii Europejskiej - jest ich 159. Wśród nich przeważają Ukraińcy, których jest 86.

W 2020 roku Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa odnotował 123 obcokrajowców, którzy postanowili zostać w naszym mieście na stałe. To o 11 osób więcej niż w 2019 roku. Podobnie wygląda sytuacja dotycząca cudzoziemców, którzy zameldowani są na pobyt tymczasowy. Tych, w porównaniu do 2019 roku, przybyło sześciu. Wtedy zanotowano ich równo 100. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, na pobyt stały mamy zameldowanych 48 osób, a na tymczasowy 22. Spoza UE 75 mieszkańców  jest zameldowanych na pobyt stały, a 84 na tymczasowy.

Najczęściej, zarówno na pobyt stały i tymczasowy, meldują się obywatele Ukrainy. Jest ich w sumie aż 86. Spoza UE mamy także sporo Rosjan (11), Wietnamczyków i Białorusinów (po 9) oraz Brytyjczyków (8). W Tarnowie znajdziemy też sześciu obywateli Armenii i czterech z Turcji. Najmniej liczną grupę stanowią obywatele Ekwadoru, Kanady, Indonezji, Iraku i Pakistanu.

Natomiast najczęściej spotykani w Tarnowie obywatele Unii Europejskiej to Włosi – jest ich aż 18. Nieco mniej, bo dziesięciu, jest Austriaków. W Tarnowie mieszka także kilka osób z krajów sąsiadujących z Polską – pochodzą z Niemiec (7), Czech (6) i Słowacji (5). Bardzo rzadko widywani są natomiast Belgowie (1) i Duńczycy (1).

Jest też kilku obywateli ZSRR (2)  i Jugosławii (1) – na liście znaleźli się, ponieważ do Polski przyjechali w czasach, kiedy te państwa istniały.

Porównując dane do zeszłego roku, Tarnów opuścili obywatele Albanii, Australii, Litwy, Szwecji i Kazachstanu.

Komentarze...