Starosta tarnowski Roman Łucarz nagrodzony "Krakowskim Dukatem"
access_time 2020-11-20 19:18:00
Starosta tarnowski Roman Łucarz został laureatem "Krakowskiego Dukata" w kategorii "Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości". Nagrodę wręczył marszałek Małopolski Witold Kozłowski, który również nominował szefa samorządu powiatu tarnowskiego do tego wyróżnienia.

"Krakowski Dukat" przyznawany jest od 1991 roku za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej z inicjatywy gazety „Czas Krakowski”. Od 1998 roku jedynym fundatorem nagrody jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. Ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła bądź nim zarządza. Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

Jedną z kategorii „Krakowskiego Dukata” jest "Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości". Wyróżnia się nim przedstawicieli władz samorządowych, którzy szczególnie przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreują możliwości rozwoju gospodarczego. Kandydata do tego wyróżnienia rekomenduje - spośród małopolskich starostów, burmistrzów i wójtów - marszałek województwa małopolskiego. W tym roku laureatem nagrody w tej kategorii został starosta tarnowski Roman Łucarz.

- Pan starosta Roman Łucarz został odznaczony licznymi nagrodami, w tym otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, a także Złoty Medal za zasługi dla Rzemiosła Polskiego. Bardzo cenię samorządową współpracę z Panem Starostą Romanem Łucarzem. To znakomity, doświadczony, kreatywny samorządowiec. Został rekomendowany za wielotorowość podejmowanych działań oraz osobiste zaangażowanie, aktywne działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokalnych środowisk i promocję działań ekologicznych - uzasadniał nominację marszałek Witold Kozłowski.

Starosta Roman Łucarz podkreślił, że nagrodę traktuje jako wielkie wyróżnienie i wyraz uznania dla działań jako samorządu powiatu tarnowskiego na rzecz tworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Zaznaczył, że samorząd współpracuje z wieloma firmami, a niektóre z nich są potęgą na rynku krajowym. Z jego inicjatywy ustanowiona została też nagroda gospodarcza starosty tarnowskiego. Honorowani są przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy, wdrażają nowe innowacyjne technologie oraz dbają o środowisko.

- Wspieramy rozwój stref gospodarczych. Budujemy solidną i bezpieczną drogę dojazdową do Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Jako powiat przekazaliśmy działkę na rozszerzenie strefy ekonomicznej w Zakliczynie, zainwestowaliśmy w infrastrukturę Parku Przemysłowego w Niedomicach. Cieszę się, że doceniono nasze działania również w kierunku skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych w celu realizacji inwestycji ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie naszego powiatu. Jestem ogromnie zaszczycony, że do Krakowskiego Dukata nominował mnie Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski - powiedział starosta tarnowski Roman Łucarz.

Fot. archiwum UMWM

Komentarze...