Jest już projekt budżetu Tarnowa na rok 2021
access_time 2020-11-18 05:26:00
Prezydent Roman Ciepiela i jego urzędnicy przygotowali projekt budżetu Tarnowa na rok 2021. Rekordowe są zarówno dochody (872,5 mln zł), jak i wydatki (915,8 mln zł). Ponad 43 milionowy deficyt ma być pokryty emisją obligacji.

- Pracującym w bardzo nietypowej sytuacji twórcom projektu budżetu na 2021 rok przyświecał podstawowy cel, jakim jest zabezpieczenie wszystkich potrzeb mieszkańców, przy utrzymaniu maksymalnej równowagi finansowej – mówi prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. – Dosłownie po kilkakroć oglądaliśmy każdą przysłowiową złotówkę, zastanawiając się nad celowością jej wydania. Wszędzie szukaliśmy oszczędności i możliwości ograniczenia wydatków, również w miejskiej administracji, ale przy założeniu, że nie obniży to jakości i poziomu obsługi tarnowian. Oczywistym jest, że w czasie pandemii szczególną uwagę przywiązywaliśmy do spraw ochrony zdrowia i opieki społecznej, aby jak najlepiej pomóc najsłabszym i potrzebującym wsparcia – na ten cel planujemy wydatkować prawie 4,5 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

W ramach oszczędności prezydent zapowiedział m.in. odchudzenie kadry urzędniczej. Z pracy ma odejść około 20 urzędników. Nie oznacza to jednak wypowiedzeń, większość osób po prostu przejdzie na emeryturę, nie będą też przedłużane umowy na zastępstwa. Redukcje etatów nie ominą też miejskich instytucji kultury i straży miejskiej, tam restrukturyzacja zatrudnienia ma objąć łącznie około 30 osób.

Przyszłoroczny budżet będzie większy niż tegoroczny. - Dochody budżetu w 2021 roku prognozowane są na poziomie 872,5 mln zł wobec 816,4 mln zł w roku bieżącym – wskazuje Roman Ciepiela. – Po stronie wydatków mamy zaplanowane 915,8 mln zł wobec 851,7 mln w roku bieżącym. W tym miejscu konieczna jest istotna uwaga: dochody budżetu oparliśmy m.in. na udziale w podatku  PIT, który według Ministerstwa Finansów wyniesie 151,8 mln zł, gdy w rok bieżącym było to 138,3 mln zł. Wzrost udziału w PIT o ok 13,5 mln zł uważam za założenie bardzo optymistyczne.

Największą pozycją w strukturze wydatków pozostaje oświata - 340,2 mln zł (w tym roku było to 329,9 mln zł), z czego subwencja oświatowa wyniesie 213,1 mln zł. Różnica zostanie pokryta z budżetu. - Musimy też pamiętać o rezerwie na podwyżki minimalnych wynagrodzeń, które obowiązywać będą od 1 stycznia - dodaje Ciepiela.

Rekordowe są też wydatki na inwestycje. W projekcie budżetu zapisano na nie 164,7 mln zł (w 2020 roku było to 103,7 mln zł). W kwocie tej ujęte są środki na kontynuowanie inwestycji zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i te, które miasto może otrzymać na inwestycje zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (modernizacja Stadionu Miejskiego w Mościcach)  - Na pewno kontynuowana będzie przebudowa drogi krajowej nr 73, czyli ulicy Lwowskiej, będzie, modernizacja ulic Braci Saków – Okrężna, ma ruszyć budowa ul. Równoległej i Pasterskiej, planujemy oddanie do użytku Parku Doświadczeń w kamienicy Rynek 4 – wylicza prezydent. – Bardzo liczymy na dofinansowanie do przebudowy Stadionu Miejskiego. Gotowy jest projekt i gdy tylko pojawią się pieniądze możemy ruszać z przetargiem, a po wyborze wykonawcy z pracami.

Na politykę społeczną oraz ochronę zdrowia zapisano w budżecie 214,7 mln zł wobec 210,3 mln zł w 2020 r.

Komentarze...