Marszałek województwa przekazał czek na pierwszy etap remontu mostu w Ostrowie
access_time 2020-09-25 20:39:00
Marszałek Witold Kozłowski przekazał staroście tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi symboliczny czek na milion złotych jako dofinansowanie do kapitalnego remontu mostu w Ostrowie. Podczas spotkania obu zarządów w siedzibie starostwa powiatowego podsumowano również dotychczasowe działania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

– Wszystko, wszystkie obszary w naszym regionie wymagające pomocy i wsparciach po wybuchu epidemii koronawirusa w ramach Małopolskiej Tarczy to wsparcie otrzymały – stwierdził starosta Roman Łucarz – Otrzymaliśmy między innymi cztery nowoczesne karetki pogotowia, w pełni wyposażone w sprzęt medyczny za kwotę 2,5 mln zł. Za otrzymane z województwa pieniądze mogliśmy zakupić środki ochrony osobistej czy termometry. Mogliśmy wypłacić premie i nagrody pracownikom Domów Pomocy Społecznej narażających swoje zdrowie w czasie epidemii. Długo można byłoby wyliczać. A teraz jeszcze milion na remont mostu. Jeśli miałbym określić współpracę samorządu naszego powiatu z zarządem województwa w skali od jeden do dziesięciu to oceniłbym na jedenaście - powiedział starosta tarnowski Roman Łucarz.

Pierwszy etap kapitalnego remontu mostu w Ostrowie właśnie się rozpoczyna. Podpisana została umowa z wykonawcą i przekazany został plac budowy. Wartość inwestycji to blisko 7 mln zł. Premier z rezerwy budżetu państwa przekazał na ten cel 4 mln zł, zarząd województwa milion, reszta potrzebnej kwoty to wkład własny powiatu tarnowskiego.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślił, że nie byłoby tych wszystkich działań, tej pomocy o której mówił starosta bez radnych wojewódzkich, bo to oni układają budżet, a potem wspierają zarząd w jego realizacji.

 - Nasz zarząd przyjął zasadę, że jeśli jest oczekiwanie ze strony środowisk lokalnych, aby wspierać określone przedsięwzięcia to tego wsparcia udziela. Jeśli jest taka nagła i kryzysowa sytuacja jak z przeprawą w Ostrowie to staramy się udzielać pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego - powiedział Witold Kozłowski.

Wicemarszałek Łukasz Smółka chwalił skuteczność władz samorządowych powiatu tarnowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i ich dobre wykorzystywanie. Mówił o dużych nakładach na służbę zdrowia w ramach MTA i o tym, że mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią zarząd województwa nie zatrzymał żadnej inwestycji. W trakcie realizacji jest m.in. budowa połączenia między wierzchosławickim węzłem autostradowym a Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, kluczowej inwestycji dla rozwoju ziemi tarnowskiej.

- Dzisiaj podsumowujemy podjęte w Małopolsce działania w ramach Tarczy, ale musimy już myśleć o nowej perspektywie unijnej. Wkrótce planowane jest kolejne spotkanie z samorządami regionu tarnowskiego w celu omówienia planowanych tutaj przedsięwzięć. Do wydania wkrótce jest też 100 mln zł na rewitalizację. Z pieniędzy tych skorzystają również gminy z powiatu tarnowskiego - stwierdził wicemarszałek Łukasz Smółka.

Marta Malec-Lech z zarządu województwa poinformowała, że rusza transza pieniędzy z pakietu edukacyjnego na wsparcie szkół w ramach transformacji cyfrowej.

- Dofinansowania będą dostępne dla różnych typów szkół. Na zakup sprzętu i oprogramowania, na wsparcie nauczania zdalnego. Będzie wsparcie dla edukacji zawodowej, m.in. na przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń. Chcemy wypracować dobre praktyki w tym względzie, na których inni w Polsce będą się mogli potem wzorować - zapewniała Marta Malec-Lech.

Edward Czesak z zarządu województwa omówił planowane przedsięwzięciach w ramach pakietu rozwoju. Stwierdził, że tarcza antykryzysowa spełniła w Małopolsce swoje zadanie dzięki ścisłej współpracy samorządu województwa z administracją rządową, środowiskami medycznymi i przedsiębiorcami.

- Ta współpraca owocowała tym, że podejmowaliśmy skuteczne działania z wyprzedzeniem. I bardzo ważne jest to, że tak wszystko udało się poukładać, iż realizowane jest wszystko co związane jest z rozwojem gospodarczym - podkreślił Edward Czesak.

Komentarze...