Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej oficjalnie oddana do użytku
access_time 2020-09-07 23:13:00
Od poniedziałku, 7 września kierowcy podróżujący na trasie Tarnów – Kielce mogą już ominąć Dąbrowę Tarnowską. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu obwodnicę miasta o długości 6,9 km. W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych regionu.

– Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej to kolejna, długo wyczekiwana inwestycja, która ułatwi życie zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom miasta. Obwodnica to większy komfort podróżowania, wzrost bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi, a także pozytywny wpływ inwestycji na środowisko i problem zanieczyszczenia powietrza w mieście – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ciągu drogi powstało osiem obiektów inżynierskich: most na potoku Bagienica, 5 wiaduktów drogowych oraz 2 przejścia dla zwierząt. Ponadto wykonany został system odwodnienia, a także drogi dojazdowe, zjazdy, chodniki i zatoki postojowe do kontroli pojazdów, ekrany akustyczne i urządzenia oczyszczające wodę.

Inwestycja odnotowała spory poślizg, na co wpływ miało zejście pierwszego wykonawcy z placu budowy, prace archeologiczne, ulewne deszcze i podtopienia a także epidemia koronawirusa. Pierwsza umowa podpisana została pod koniec 2016 roku, jednak z uwagi na to, że zleceniobiorca nie wywiązał się z zapisów umowy i realizacji prac zgodnie z harmonogramem, GDDKiA odstąpiła od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Budowę dokończyło polsko-węgierskie konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX, AZI-BUD i DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft.

Koszt obwodnicy to ponad 102 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości ponad 92 mln zł.

Fot. GDDKiA Kraków, MI

Komentarze...