Przestępca seksualny z Pakistanu opuści Polskę. Został deportowany zaraz po wyjściu z tarnowskiego więzienia
access_time 2020-08-07 04:45:00
41-letni Pakistańczyk, po odsiedzeniu w tarnowskim więzieniu 2-letniego wyroku za przestępstwo na tle seksualnym, musiał opuścić Polskę. Przez 5 lat nie wjedzie też na teren strefy Schengen.

Pogranicznicy z Tarnowa zatrzymali Pakistańczyka we wtorek w samo południe, tuż po opuszczeniu przez niego więziennych murów, za którymi spędził 2 lata w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. - Dane cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych w Polsce. Tym samym pobyt cudzoziemca w Polsce stał się nielegalny, a dalsze przebywanie w kraju mogłoby zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - informuje mł. chor. SG Michał Tokarczyk.

Wobec 41-latka wszczęto procedurę deportacyjną. Mężczyzna przez pięć lat nie będzie mógł wjechać do strefy Schengen. Z kolei w czwartek, decyzją Sądu Rejonowego w Tarnowie, Pakistańczyk został osadzony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, gdzie będzie oczekiwał na deportację.

Fot. Archiwum SG

Komentarze...