W tarnowskim magistracie wróciły ograniczenia
access_time 2020-08-04 09:44:00
Ostatni wzrost zakażeń COVID-19, w tym dwa potwierdzone przypadki wśród miejskich urzędników, spowodował że tarnowski magistrat ponownie wprowadził do urzędu obostrzenia.

Na kwarantannie i pod nadzorem epidemiologicznym przebywa obecnie ponad 50 pracowników urzędu miasta i podległych mu instytucji. W związku z sytuacją, władze miejskie zdecydowały o powrocie do wcześniej obowiązujących rygorów. W komunikacie miasta czytamy, że obsługa mieszkańców będzie prowadzona wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. - Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa - mówi Ireneusz Kutrzuba, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

W jednym pomieszczeniu urzędu może przebywać tylko tylu petentów, ile jest stanowisk obsługi. Przy czym przepis ten nie obowiązuje w przypadku dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, interesantów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie oraz wymagających pomocy tłumacza.

- Wszelka korespondencja do Gminy Miasta Tarnowa, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Rady Miejskiej w Tarnowie powinna być kierowana za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, poprzez nadanie w placówce pocztowej lub osobiście poprzez złożenie korespondencji nie wymagającej potwierdzenia wpływu do skrzynek zlokalizowanych w budynkach przy ul. Nowej 3 (sprawy dotyczące operatów geodezyjnych) i Nowej 4 (pozostałe sprawy) - dodaje rzecznik.

Komentarze...