Zamieszanie w PWSZ. Prof. Michał Nawrocki rezygnuje z kandydowania na rektora
access_time 2020-06-17 13:52:00
Dr hab. Michał Nawrocki wycofał swoją kandydaturę w wyborach na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i złożył wniosek o unieważnienie wyborów. Według niego są uzasadnione podejrzenia, że doszło do poważnych nieprawidłowości.

O rezygnacji Nawrockiego poinformował przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, Leszek Małek podczas dzisiejszej debaty kandydatów na funkcję rektora PWSZ w Tarnowie.

- Informuję, że dzisiaj do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęła rezygnacja trzeciego z kandydatów na funkcję rektora, na kadencję do 31 sierpnia 2020 roku, pana profesora Michała Nawrockiego, który oświadczył, że składa rezygnację z ubiegania się o tę funkcję w geście protestu przeciwko przebiegowi wyborów – powiedział Leszek Małek.

- Uczyniłem to w proteście przeciwko sposobowi, w jaki procedury wyborcze i normy prawne zostały potraktowane przez osoby i instytucje, które powinny stać na ich straży. Uczyniłem to w związku z poważnymi wątpliwościami co do prawidłowości głosowania w wyborach do kolegium elektorów - powiedział dr hab. Michał Nawrocki, profesor PWSZ. Swoje zastrzeżenia odnośnie głosowania w trybie online, które trwało od 10 do 14 czerwca Nawrocki przedstawił w oficjalnym piśmie skierowanym do przewodniczącego UKW, w którym wnosi o stwierdzenie nieważności wyborów na rektora PWSZ. - Pierwszego dnia głosowania nastąpiła dziwna awaria, która trwała kilka godzin a po zakończeniu której nakazano studentom głosować jeszcze raz. Głosy dotychczas oddane, bez konkretnej przyczyny zostały unieważnione, co samo w sobie budzi zasadniczą wątpliwość co do ważności procedur wyborczych. Niektórzy ze studentów, chcąc zagłosować ponownie  napotkali komunikat, że już głosowali, choć tego nie zrobili po ponownym uruchomieniu systemu. Co jeszcze ciekawsze, według ich opinii, nie mogli dowiedzieć się na kogo oddali głos (którego nie oddali). Wzbudziło to i wzbudza wiele podejrzeń co do przeprowadzonych w ten sposób wyborów - napisał Nawrocki.

Wątpliwości Nawrockiego budzi też sposób głosowania. - Dowiedziałem się też dzisiaj, że starostowie poszczególnych roczników przez cały czas trwania wyborów byli (i są nadal) w posiadaniu loginów i haseł do kont studenckich, ponieważ login stanowił numer albumu, zaś hasłem był pesel studenta. Sam w sobie jest to fakt szczególnie bulwersujący, zwłaszcza że dane te znajdują się w dostępnej dla organów uczelni (i wielu osób) dokumentacji studenckiej, co rodzi kolejne podejrzenia - czytamy w piśmie. W związku z podejrzeniem nieprawidłowości, Nawrocki domaga się kontroli wyborów przez "niezależną instancję", o całej sprawie zostanie również powiadomione Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przypomnijmy, w tym roku społeczność tarnowskiej uczelni będzie wybierać rektora dwukrotnie. To rezultat nieoczekiwanego wygaszenia mandatu dotychczasowej rektor prof. Jadwigi Laski przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina. Resort stwierdził, że rektor bez zgody Senatu PWSZ wykonywała dodatkową pracę zarobkową, jaką było recenzowanie prac doktorskich w innych uczelniach. Aktualnie obowiązki rektora pełni dr hab. Józef Kania.

Kolejne spotkanie z kandydatami na rektora PWSZ w Tarnowie zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 22 czerwca o godz. 12. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział kandydaci biorący udział w wyborach na kadencję do 31 sierpnia 2020 r., a w poniedziałek społeczność ma spotkać się z kandydatami biorącymi udział w wyborach na kadencję 2020-2024. Obecnie o fotel rektora uczelni ubiegają się już tylko dr hab. Małgorzata Kołpa i dr hab. Elżbieta Osewska. Transmisję można oglądać na stronie internetowej uczelni oraz uczelnianym kanale na platformie YouTube.

AKTUALIZACJA 18.06. Uczelniana Komisja Wyborcza uznała wniosek dra hab. Michała Nawrockiego „w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów w całości lub poszczególnych czynności wyborczych w wyborach na funkcje Rektora PWSZ w Tarnowie do 31.08.2020 r. oraz wyborów na funkcję Rektora na kadencję 2020-2024 w związku z uzasadnionymi podejrzeniami niezgodnych z prawem działań związanych z procedurą wyboru elektorów na kadencję 2020-2024” za bezzasadny.

Fot. Archiwum PWSZ

Komentarze...