Radni znów przesunęli termin wyborów do rad osiedli
access_time 2020-06-01 04:41:00
Podczas ostatniej sesji tarnowska Rada Miejska przegłosowała kolejne przesunięcie wyborów do rad osiedli z 28 czerwca na 27 września. Powodem decyzji jest wciąż obowiązujący stan epidemii oraz prawdopodobieństwo ogłoszenia w czerwcowym terminie wyborów prezydenckich.

Pierwotnie wybory miały się odbyć 29 marca, ale ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, radni podjęli uchwałę o przełożeniu ich na 28 czerwca. Obecnie ich termin został przesunięty o kolejne trzy miesiące. Radni zadecydowali  - przy 22 głosach za i dwóch wstrzymujących się - o przeniesieniu ich na 27 września. Do tego dnia przedłużono także czas trwania członkostwa w radach osiedli w kadencji 2016-2020.

W uzasadnieniu do uchwały napisano, że od 20 marca na obszarze Polski ogłoszony został stan epidemii, który do dnia dzisiejszego nie został odwołany. Radni uznali też, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wybory prezydenta RP zostaną ponownie zarządzone przez marszałka Sejmu na dzień 28 czerwca 2020 r., co stanowi przeszkodę w przeprowadzeniu wyborów do rad osiedli. Zgodnie bowiem z ustawą o samorządzie gminnym, wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy nie zarządza się na dzień, na który zarządzone zostały m.in. wybory prezydenckie.

W związku z nowym terminem wyborów zmianie uległ również kalendarz wyborczy. Czynności wyborcze zakończono na skompletowaniu zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedli.

Fot. P. Topolski

Komentarze...