Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w Tarnowie
access_time 2020-02-25 22:00:00
We wtorek, w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności. Jego główną ideą jest promowanie więzi łączących pokolenia i zachęcanie seniorów do korzystania z dedykowanych im rządowych programów.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. W programie spotkania znalazły się występy grup seniorów oraz dzieci przedszkolnych i prezentacja rękodzieła seniorów. Nie zabrakło też stoisk Centrum Powiadamia Ratunkowego w Krakowie, Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– To dla mnie prawdziwa przyjemność spotkać się w tak zacnym gronie – zarówno dzieci, jak i seniorów. Ten Międzypokoleniowy Dzień Aktywności jest dla nas bardzo cenny. Chcemy, żeby pokolenia umiały ze sobą rozmawiać, żeby seniorzy dzielili się własnym doświadczeniem z wnukami, z dziećmi. To jest bardzo istotne, żebyśmy prowadzili ten dialog nie tylko w rodzinach, ale także na różnych płaszczyznach. – podkreślała wiceminister Alina Nowak.

– Dzisiejszy dzień to „dzień ostatkowy”, ostatni dzień karnawału, a więc to spotkanie z Państwem ma ten dodatkowy wymiar, który bardzo nas cieszy. Myślę, że będzie to dobrze spędzony czas. Inicjatorem tego spotkania jest Pani Minister, za co bardzo serdecznie dziękujemy – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności odbył się po raz pierwszy. Zorganizowano go jednocześnie we wszystkich urzędach wojewódzkich w całym kraju.

Fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...