"Włóczykije" wśród najlepszych w kraju
access_time 2020-02-14 03:10:00
W ogólnopolskim konkursie dla oddziałów PTTK na najlepszą programową ofertę turystyczną realizowaną dla niepełnosprawnych turystów i krajoznawców tarnowskie koło „Włóczykije” zdobyło II miejsce w kraju. W zeszłym roku w imprezach organizowanych przez koło wzięło udział przeszło 900 uczestników.

To nie pierwsza nagroda przyznana tarnowskiemu kołu. Rada do Spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie w ostatnich latach również przyznawała „Włóczykijom” miejsca na podium.

Koło „Włóczykije” działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. E. Gierat. Obecnie skupia 80 członków i 13 opiekunów. W ubiegłym roku zorganizowało siedem imprez integracyjnych. Łącznie we wszystkich wydarzeniach uczestniczyło 925 osób, w tym 720 niepełnosprawnych z opiekunami. Flagowe imprezy to m.in. „Witamy bociana”, „Duchowe wędrowanie” czy „Uśmiech jesieni”.

Najbardziej aktywni członkowie koła zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej. Do tej pory 42 „Włóczykijów” otrzymało odznakę popularną Górskiej Organizacji Turystycznej PTTK, 16 małą brązową,  trzech małą srebrną oraz jeden dużą srebrną. Regionalną Odznakę Krajoznawczą  w stopniu brązowym zdobyło 11, UNESCO w stopniu popularnym 71 osób.

Fot. Koło PTTK "Włóczykije"

Komentarze...