Wjazd do Tarnowa tylko dla samochodów ekologicznych? Szykują się radykalne zmiany
access_time 2020-01-14 09:00:00
Władze Małopolski rozważają wprowadzenie zakazu wjazdu do centrum Tarnowa dla samochodów spalinowych. Ma to być kolejny etap walki ze smogiem. Prace nad aktualizacją "Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego" były głównym tematem pierwszego w bieżącym roku spotkania Rady ds. ekoMałopolski, które odbyło się pod koniec ubiegłego tygodnia.

Celem Programu ochrony powietrza ma być osiągnięcie w Małopolsce do roku 2023 dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada obniżenie poziomów stężeń pyłów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W związku z aktualizacją programu, w całej Małopolsce trwają konsultacje społeczne. Mieszkańcom przedstawiono pięć wariantów mających służyć szybszej poprawie jakości powietrza. Po konsultacjach zostanie wybrany jeden z nich, który będzie wprowadzony. Jedną takich z propozycji jest całkowity zakaz spalania węgla w kotłach instalowanych od roku 2021 r. Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. nie będzie można wymienić tzw. kotłów pozaklasowych oraz 3. i 4. klasy na węglowe. Spalanie biomasy będzie możliwe tylko pod warunkiem spełnienia konkretnych standardów emisji pyłu – nie może ona przekraczać 20 mg/m3. Brany jest pod uwagę także całkowity zakaz spalania węgla i biomasy w miejscowościach uzdrowiskowych Małopolski. Dodatkowo stosowane urządzenia grzewcze powinny posiadać mechanizmy pozwalające na utrzymanie emisji pyłu na poziomie 20 mg/m3 w całym okresie eksploatacji.

Projekt nowego programu ochrony powietrza dla Małopolski zakłada szereg obowiązków dla samorządów, między innymi zatrudnienia ekodoradcy w każdej gminie, przeznaczenia co najmniej 1% wydatków budżetu na dopłaty do wymiany kotłów u mieszkańców, przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania w gminie oraz wprowadzenia programów osłonowych dla najuboższych w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania. Gminy będą także zobowiązane do prowadzenia akcji informacyjnych dotyczących uchwały antysmogowej oraz informowania na swoich stronach internetowych o jakości powietrza oraz stopniach zagrożenia, jeśli te zostaną wprowadzone.

- Nawet, jeśli niektóre gminy podejmują działania służące poprawie jakości powietrza, to i tak ich rezultaty mogą być nietrwałe, z powodu braku działań sąsiadów. Dlatego, aby wygrać tę walkę, konieczne jest podjęcie intensywnych prac przez wszystkie samorządy – tłumaczy Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Władze Małopolski rozważają też całkowity zakaz ruchu samochodów niezarejestrowanych w mieście z silnikami, które nie są wodorowymi lub elektrycznymi. Inny, nieco mniej skrajny pomysł przewiduje utworzenie stref czystego transportu w centrum Tarnowa i Krakowa, do których mogłyby wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne i nieemitujące spalin. Warunkiem wjazdu do określonej strefy może być spełnienie określonych warunków emisji spalin: dla pojazdów z silnikiem Diesla spełnienie normy emisyjnej EURO 6, a dla silników benzynowych - normy EURO 4. Jednak aby można było wdrożyć te propozycje, wymagane są zmiany w przepisach na poziomie krajowym.

W Tarnowie konsultacje odbędą się 14 stycznia o godz 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego. Uwagi do propozycji działań prezentowanych podczas spotkania można też przesyłać do 24 stycznia na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze...