Miasto jest współodpowiedzialne za fatalny remont Krakowskiej. Jest wyrok w sprawie odszkodowania
access_time 2020-01-10 13:06:00
Za spartaczony remont najbardziej reprezentacyjnej ulicy Tarnowa odpowiadają niemal wszyscy - miasto, wykonawca i projektant. Po trzech latach zapadł wyrok w procesie dotyczącym odszkodowania za ulicę Krakowską.

Tarnowski magistrat ponosi dużą część winy za feralny remont ulicy Krakowskiej w Tarnowie - tak uznał Sąd Okręgowy w Krakowie, przed którym zakończył się proces, wytoczony przez Gminę Miasta Tarnowa firmie MK Bud. Sąd uznał, że wykonawca jest odpowiedzialny jedynie w 35 procentach. Firma ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nienależytego wywiązania się z umowy. Na kostce widoczne były mikropęknięcia różnej grubości, niewłaściwie wykonana była też podsypka, o czym wiedzieli zarówno wykonawca, jak i miasto. Zawiniło więc też miasto i projektant. W ocenie sądu podstawowym błędem było niezaprojektowanie dylatacji, na co wcześniej zwracał uwagę urzędnikom wykonawca. Jak informuje Radio Kraków, sędzia Marek Synowski uzasadniał, że reprezentujący miasto inspektor nadzoru wiedział o wszystkich wadach kostki i podłoża, a jednak "z nieznanych przyczyn" wszystko zaakceptował.

Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od wykonawcy na rzecz miasta ponad 756 tysięcy złotych. Kwotę te jednak zmniejszył o wartość kostki zdemontowanej z ulicy Krakowskiej i wykorzystanej przy zagospodarowaniu terenu wokół zalewu Kantoria. Ostatecznie pozwany musi zapłacić miastu kwotę ponad 255 tysięcy złotych odszkodowania (magistrat domagał się prawie 2 milionów). Z kolei miasto musi pokryć koszty sądowe procesu w wysokości ponad 150 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy, remont Krakowskiej z 2012 roku kosztował ok. 8 milionów zł i od początku były z nim problemy. Kostka z wadliwie ułożonej nawierzchni zaczęła wypadać już kilka tygodni po zakończeniu prac. Miasto kilka razy łatało ją na własny koszt, który wyniósł około 5 milionów złotych.

Fot. Archiwum

Komentarze...