Mapa akustyczna Tarnowa. W mieście jest coraz ciszej
access_time 2019-12-12 11:07:00
Według wytycznych Unii Europejskiej każde miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców ma obowiązek opracować co pięć lat mapę akustyczną. Tarnów również ma swoją. Co ciekawe, wynika z niej, że w mieście jest coraz ciszej. Pięć lat temu na zbyt duży hałas narażonych było ponad 8 tysięcy tarnowian. Aktualna mapa wskazuje, że problem dotyczy niespełna 3 tysięcy mieszkańców.

Głównymi źródłami hałasu w Tarnowie jest komunikacja drogowa, kolejowa oraz przemysł. Te trzy czynniki mierzono w 48 reprezentatywnych punktach pomiarowych - przy drogach, trzech przy trasie kolejowej oraz dziesięciu przy zakładach przemysłowych. Dla przygotowania mapy wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie SoundPLAN, dokonano następnie weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych. Najbardziej uciążliwa dla mieszkańców jest komunikacja drogowa na głównych ulicach i trasach wylotowych miasta. Wciąż jednym z najgłośniejszych miejsc jest ruchliwe skrzyżowanie przy ulicy Słonecznej i alei Jana Pawła II. Specjaliści dowodzą, że wielkość hałasu zależy m.in. od rodzaju opon w samochodzie (najbardziej hałasują ciężarówki) oraz rodzaju i stanu technicznego jezdni. Im bardziej nawierzchnia drogi jest zniszczona, tym większy hałas.

Na hałas przekroczony do 5 dB narażonych jest 2847 tarnowian (2807 na hałas drogowy, 5 na kolejowy i 35 na przemysłowy). Hałas podwyższony o 5–10 dB może odczuwać 553 mieszkańców naszego miasta, zaś w przedziale 10–15 dB tylko 22 tarnowian. Nie stwierdzono poziomów hałasu przekraczającego normy o więcej niż 15 dB.

Dla porównania, w 2014 roku na hałas o natężeniu przekraczającym normy do 5 dB, narażonych było ponad 8 tys. osób zamieszkujących Tarnów. Według urzędników, tak duże zmniejszenie narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas jest wynikiem realizacji przyjętego w 2015 r. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa”, w tym wykonanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych. 

Mapę można obejrzeć na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej.

Fot. Paweł Topolski

Komentarze...