Wyłoniono wykonawcę remontu ulicy Krakowskiej
access_time 2019-12-11 15:55:00
Miasto wyłoniło wykonawcę remontu ul. Krakowskiej. Zajmie się nim firma Eurovia. Modernizowany będzie odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Fabrycznej. Inwestycja będzie kosztować ponad 2,8 mln złotych.

Do ogłoszonego przez Zarząd Dróg i Komunikacji wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejsza należała do spółki Eurovia. Firma ta w ostatnim czasie odpowiedzialna była za rozbudowę ul. Elektrycznej.

Prace na wspomnianym odcinku ul. Krakowskiej będą kontynuacją modernizacji przeprowadzonej przez PKP po przebudowie wiaduktu. Planowane są na odcinku o długości 440 metrów. Rozpoczną się na wysokości skrzyżowania z ul. Przemysłową, a zakończą za skrzyżowaniem ul. Krakowskiej, Fabrycznej i Strusińskiej. ZDiK zakłada wymianę konstrukcji jezdni na całej szerokości tego odcinka oraz remont chodników po obu stronach ulicy.

Tarnowski ZDiK wystąpił o dofinansowanie remontu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzja dotycząca złożonego wniosku okazała się pozytywna, co oznacza, że część kosztów zostanie pokryta z pieniędzy spoza budżetu miasta.

Zgodnie z warunkami przetargu prace remontowe mają zostać zakończone w drugiej połowie września 2020 roku.

Komentarze...