Mieszkania do wzięcia. Bez kolejki, ale do remontu
access_time 2019-12-10 03:38:00
Jeszcze do 20 grudnia można składać wnioski w ramach drugiej edycji programu "Mieszkanie za remont". Jak informują magistraccy urzędnicy, największym zainteresowaniem cieszą się lokale przy ul. Szkotnik, os. Niepodległości, ul. Mostowej oraz ul. Pułaskiego.

W poprzednim rozdaniu miasto oferowało 20 mieszkań, a chętnych było pięć razy więcej. Obecnie przeznaczono na ten cel 23 lokale. Jak dotąd chętni złożyli niemal 70 wniosków. Nie wszystkie lokale mieszkalne zostały wybrane – oprócz wspomnianych wcześniej lokalizacji – można składać oferty na mieszkania znajdujące się m.in. przy ul. Elektrycznej, ul. Krakowskiej oraz ul. Żydowskiej.

Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki, w tym między innymi: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym poniżej kryterium dochodowym, złożyć wniosek i zaświadczenie o średnim dochodzie, przypadającym na członka gospodarstwa domowego. Nie mogą też być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego, nie mogą również posiadać prawa do lokalu. Program nie obejmuje też osób, które mieszkają w zadłużonych lokalach lub dostały wyroki eksmisyjne. Lokator wykonuje remont na własny koszt, ale może liczyć na zwolnienie z czynszu na czas trwania remontu oraz zwolnienie z konieczności wpłacenia kaucji.

Szczegółowe informacje na temat wynajmu lokali przeznaczonych do remontu można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa w Wydziale Mieszkalnictwa przy ul. Nowej 4,  w pokoju nr 311 oraz 312 (III piętro) oraz pod numerami telefonów: (14) 68 82 794, (14) 68 82 793, (14) 68 82 792.

Zasady, wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej miasta

Komentarze...