"Człowiek w ewoluujacym wszechświecie. Teologia i nauka". Spotkanie z ks. Hellerem, ks. Pabjanem i ks. Maziarką
access_time 2019-11-19 04:33:00
W czwartek, 21 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbędzie się wyjątkowe spotkanie z trzema naukowcami - ks. prof. Michałem Hellerem, ks. dr. hab. Tadeuszem Pabjanem i ks. dr. Tomaszem Maziarką - pod wspólnym tytułem: "Człowiek w ewoluujacym wszechświecie. Teologia i nauka".

Zarówno sam temat rozmowy jak i prelegenci gwarantują spotkanie na najwyższym intelektualnym oraz merytorycznym poziomie. Spotkanie ma charakter otwarty, a jednym z jego celów jest promocja wydanych właśnie przez oficynę Copernicus Center Press książek ww. autorów.

Pierwszą z nich jest pozycja ks. prof. Michała Hellera "Teologia i nauka - niekoniecznie tylko na jednej planecie".

- Gdy w gronie ludzi niezaangażowanych religijnie, pada słowo „teologia”, natychmiast pojawia się pytanie: Czy obecnie, wobec jej notorycznego konfliktu z nauką, można jeszcze mówić o teologii, która w jakimś racjonalnym sensie byłaby partnerką innych nauk? Nawet jeżeli pytanie to nie zostaje wypowiedziane głośno, zawisa w powietrzu jako drążąca wątpliwość. Nie znaczy to jednak, że wszelkie polemiki ustały: zdaniem jednych, konflikty między teologią a nauką polegają wyłącznie na nieporozumieniach metodologicznych; zdaniem innych, dotykają istoty rzeczy i kompromitują teologię. Tak czy inaczej, istnienie konfliktów jest faktem historycznym. I zapewne pozostaną one z nami do końca dziejów zarówno nauki, jak i teologii. - pisze ks. Michał Heller.

Drugą z książek, wokół których toczyć będzie się rozmowa, jest "Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła" ks. dr. hab. Tadeusza Pabjana. Jeśli Bóg istnieje, i jeśli – jak na Boga przystało – jest dobry i wszechmocny, to zło obecne w stworzonym przezeń świecie staje się zagadką, która bezwzględnie domaga się wyjaśnienia. Czy dobry i zarazem wszechmocny Bóg w ogóle może pozwalać na zło? A jeśli pozwala, to czy na pewno jest dobry, i czy na pewno jest wszechmocny? Może chce zapobiec złu, ale nie potrafi tego zrobić? Albo potrafi, ale nie chce? Jeśli zaś chce i potrafi, to dlaczego złu nie zapobiegnie? A jeśli nie chce i nie potrafi, to czy warto uważać Go za Boga, skoro niejako z definicji Bóg powinien być dobry i wszechmocny? Długi katalog tych i tym podobnych pytań pojawił się już w starożytności, a później – w czasach Ojców Kościoła, w średniowieczu i w kolejnych okresach epoki nowożytnej – wielu teologów i filozofów dokładało do tej listy kolejne pytania, które miały za zadanie ukazać całą złożoność problemu zamkniętego w dwóch łacińskich słowach unde malum?

Trzecia z książek to praca zbiorowa pod redakcją ks. dr. Tomasza Maziarki "Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym". Jak powstał człowiek? Czy jego istnienie we wszechświecie jest przypadkowe, czy zamierzone? Jak przebiegała ewolucja Homo sapiens? Czy scenariusz ewolucyjny pozwala mówić o złożeniu człowieka z duszy i ciała? W jaki sposób teologia poszerza rozumienie tajemnicy istnienia nas samych?

Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Początek o godz. 18. Jego organizatorami są krakowskie wydawnictwo Copernicus Center Press oraz Wyższe Seminarium Duchowne.

Na miejscu będzie można zaopatrzyć się w książki oraz zapoznać z przekrojową ofertą wydawnictwa.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

Na zdj. ks. prof. Michał Heller

Komentarze...